Kumppanisi
yrityksen arvon kasvattamiseen

Edistämme Vihdin seudun elinvoimaa vauhdittamalla yritysten kasvua ja omistajavaihdoksia.

Rakennamme parempaa työelämää ja
kestäviä tulevaisuuden organisaatioita tieteitä ristipölyttäen.

Kehitämme liiketoimintaa aktivoimalla organisaation potentiaalia
omistajien strategioista henkilöstön arjen hetkiin.

100+

Aitoa arvoa asiakkaille

Satoja
sparrattuja yrityksiä

Kymmenittäin
tuettuja hankkeita

Lukuisia
kokonaisvaltaisia uudistumisia

Miljoonien
säästöt

Liikevaihdon
tasoloikkia

Palvelut

Olemme ratkaisukeskeinen yritysten toiminnan kehittäjä. Kehitämme tulevaisuuden organisaatioita ja kestävää liiketoimintaa rohkeasti omistajien strategioista työntekijöiden arjen hetkiin.

Liiketoiminnan kehittäminen

Kehitämme liiketoimintaanne aktivoimalla organisaation potentiaalia strategioiden laadusta henkilöstön toimintaan. Tuotamme nopeasti ja ketterästi kestäviä ratkaisuja tuottavuuden kehittämiseen ja yrityksen arvon kasvattamiseen. Verkostomme kautta tarjoamme myös kansainvälistysmispalveluita.

Omistajanvaihdos

Uudistamme myytäviä yrityksiä omistajien toiveet ja yrityksen tulevaisuuden mahdollisuudet huomioiden. Nostamme arvokkaat osat esiin ja luomme niille arvokkaan kehittämispolun. Yrityskaupan jälkimainingeissa autamme uutta omistajaa haltuunotossa ja mahdollisessa integraatiossa.

Luomme edellytyksiä toteuttaa myös sukupolvenvaihdos liiketoiminnan, omistamisen ja perheen tarpeita tasapainoisesti huomioiden. Hallitsemme byrokratian ja tunnemme tunnepuolen dynamiikan. Tarvittaessa kuljemme yrityksen ja perheen rinnalla halki pidemmänkin prosessin.

Vastuullisuus

Mahdollistamme yritysten kasvua ja edesautamme toimintaa kestävällä tavalla. Rakentamalla taloudellisen kestävyyden pohjalle pystymme auttamaan yrityksiä investoimaan myös ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden toimintoihin. Oikein tehtynä nämä edesauttavat taloudellisesti kestävää kehitystä.

Käytännön muutostuki

Tuemme teitä muutosten sujuvassa toteuttamisessa. Autamme luomaan toimintamalleja, joiden avulla toimintaa kyetään ketterästi muuttamaan tavoiteltuun suuntaan. Tunnistamme muutostilanteiden kipupisteet ja osaamme tarvittaessa huomioida yhteistoimintalain vaatimukset muutosten toteuttamiselle.

Lyhytaikainen lisäresursointi

Meistä saat avun tilanteisiin, joissa kaipaat viikoiksi tai kuukausiksi ammattilaista johtamaan yritystä, sen tiettyä liiketoimintaa tai vaikka pystyttämään uutta toimintoa. Hätätilanteessa otamme liiketoiminnan johtamisen haltuun nopealla aikataululla ja palautamme tai siirrämme johtovastuun sujuvasti jatkajalle tehtäväjaksomme päättyessä.

Rahoitusratkaisut

Tuemme teitä muutosten, kehittämisen ja kasvun rahoittamisessa. Meillä on laaja kokemus niin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisesta kuin julkisen tukirahoituksen hakemisesta. Kanssamme tiedät mitä eri tahot odottavat liiketoiminnan ja sen tavoitteiden kuvaamiselta, mitä reunaehtoja kannattaa huomioida rahoituskumppanien valinnassa ja kuinka rahoitukseen liittyviä riskejä hallitaan. Koordinoimme jatkuvasti eri tavoin tuettuja verkosto- ja kehityshankkeita.

Asiakaskokemuksia

Asiakas-kokemuksia

Tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani

Projektin alussa olimme kaikki kiireisiä ”tulipalon sammuttajia”, joilla ei tuntunut aika riittävän oikein mihinkään. Projektin aikana arki rauhoittui ja asiat saatiin haltuun. Saatiin myös keinoja ottaa työntekijöitä enemmän mukaan, sitouttaa ja motivoida. Huomioiminen lisäsi palautetta ja ideoita, mikä johti uusiin parannuksiin tuotannossa. Samalla työmäärällä tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani. Rahallisesti saavutettiin 8 m€:n säästöt ja suurempi bonus kaikille osaston työntekijöille. Tuula antoi meille uuden näkökulman asioihin ja avaimet onnistuneeseen projektin läpivientiin projektin koosta riippumatta.

Teollisuusyritys

Yrityskaupan jälkimainingeista tehokkaaseen toimintaan

Meillä oli juuri tehty yrityskauppa, jossa johto vaihtui ja henkilöstö siirtyi vanhalta omistajalta kaupan mukana. Prosessit eivät kuitenkaan toimineet odotetusti, ilmapiiri oli synkkä ja yhteistyö hankalaa.

Toimenpiteillä saatiin nopeasti näkyvää konkretiaa; yhteistyö sujuu, yhteisöllisyys on kasvanut, työilmapiiri on avoin ja välitön, prosessit hioutumassa saumattomiksi. Esimiesten kokemus valmennuksesta oli todella positiivinen ja arviot kiitettäviä. Henkilöstömittauksen tulosten perusteella esimiesten valmiudet olivat nousseet aivan uudelle tasolle. Johdolta tulee palautetta poikkeuksellisen tehokkaasta ja yrityksen toiminnan ytimeen iskevästä tekemisestä. HR:n ja valmentajan yhteistyö erittäin tehokasta ja saumatonta. Voidaan sanoa, että puolessa vuodessa koko yrityksen toiminta nousi aivan uudelle tasolle. Hyvää työtä jatketaan edelleen!

Henkilöstöjohtaja
IT-yritys

Tuula Eloranta

Toimitusjohtaja

Tuula on erittäin monipuolinen yrityskehittäjä. Hän on kokenut muutosjohtamisen ja strategian fasilitoinnin asiantuntija ja haasteellisten tilanteiden ratkaisija (problem solver). Tuula toimii kriittisissä tilanteissa tarvittaessa myös operatiivisena täsmäapuna interim-johtajana. Hänellä on syvällinen ja realistinen organisaation ja ihmisten toiminnan sekä yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ymmärrys.

Tuula on taustaltaan ETM,  prosessi- (LEAN) ja työyhteisökehittäjä (HRD), johdon ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja, NLP-coach, lyhytterapeutti ja työyhteisösovittelija. Työurallaan hän on toiminut myös Työterveyslaitoksella kehittäjänä sekä Helsingin yliopistolla tutkimusjohtajana tuottavuuden ja hyvinvoinnin yhdistämisen pioneerityössä. Motto on edelleen tuottavuutta ja hyvinvointia takuutyönä!

Kumppanit

Iiro Jussila

Yksi tärkeimmistä kumppaneistamme on omistajuuden, perheyrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija Iiro Jussila. Iirolla on valmennus- ja kehittämiskokemuksen lisäksi lähes 10 vuoden kokemus ylimmän johdon tehtävistä ja vuosien kokemus monialaisesta yrittäjyydestä.

Iiro on taustaltaan johtamisen ja organisoinnin professori ja sijoitusyhtiö Capital Six Oy:n toimitusjohtaja.

Työelämän kehittämisen pioneeri

Tutkittua vaikuttavuutta jo 20 vuotta

1.

Vuoden henkilöstötekopalkinto 2006 ja 2010

2.

Kansainvälisen pienryhmämallin kehittäjä

3.

Mukana lakiuudistuksissa

4.

Päätynyt työehtosopimuksiin