Tuottavuutta ja hyvinvointia
– takuutyönä

Rakennamme parempaa työelämää ja
kestäviä tulevaisuuden organisaatioita tieteitä ristipölyttäen.

Kehitämme liiketoimintaanne
aktivoimalla organisaation potentiaalia strategioista henkilöstön arjen hetkiin.

Rakennamme parempaa työelämää ja
kestäviä tulevaisuuden organisaatioita tieteitä ristipölyttäen.

Kehitämme liiketoimintaa aktivoimalla organisaation potentiaalia
omistajien strategioista henkilöstön arjen hetkiin.

100+

Aitoa arvoa asiakkaille

Säästöt

8 Milj. €

Työtyytyväisyys lukemasta
-8 lukemaan

+67

Sairaspoissaolot

-50%

Palvelut

Ihmisten onnellisuus työssä ja yritysten liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ovat vahvasti keskenään riippuvaisia.

Terve, tehokas ja tuottava organisaatio

Palveluidemme perustan muodostaa kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty Terve organisaatio -malli.

Yhteistyössä mukana lähes 2000 henkilöä, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja useita työmarkkinajärjestöjä sekä sote-sektorin ja teollisuuden osapuolia.

Mallin ytimessä on ajatus, että organisaation erilaiset ulottuvuudet ja pääomat ovat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä. Kehittämisessä perusstrategiana on useiden eri tasojen systemaattinen yhdistäminen. Eli organisaatiota johdetaan ja kehitetään kokonaisuutena – strategiasta lähtien ja strategiaa rikastaen.

Olennaista mallissa on myös ihmisten ja erilaisuuden arvostaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöstön osallistumista, heidän ideoidensa kuuntelua ja aktiivista panosta kehittämiseen. Näin syntyy valtava vipuvoima.

Terve organisaatio

Palveluidemme perustan muodostaa kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty Terve organisaatio -malli. Olemme rakentaneet mallin kehittämissovellusta 2000-luvulla useissa tutkimus- ja kehitysohjelmissa, joihin on osallistunut mm. teollisuutta ja sotesektoria sekä lähes 2000 henkilöä. Kehitystyössä on ollut mukana Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja työmarkkinajärjestöjä.

Mallin ytimessä on ajatus, että organisaation erilaiset ulottuvuudet ja pääomat ovat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä. Kehittämisessä perusstrategiana on useiden eri tasojen systemaattinen yhdistäminen. Eli organisaatiota johdetaan ja kehitetään kokonaisuutena – strategiasta lähtien ja strategiaa rikastaen.

Olennaista mallissa on myös ihmisten ja erilaisuuden arvostaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöstön osallistumista, heidän ideoidensa kuuntelua ja aktiivista panosta kehittämiseen. Näin syntyy valtava vipuvoima.

Asiakaskokemuksia

Asiakas-kokemuksia

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ylitti kaikki odotukset

Riitaisena johtoryhmänä lähdettiin miinuksesta liikkeelle ja nyt ollaan lähellä kymppiä. Lähestymistapa on yhdistelmä suomalaista jämäkkyyttä, ruotsalaista osallistamista ja saksalaista järjestelmällisyyttä – ja tämä toimii! Tulokset ovat ylittäneet kaikki odotukset.

Toimitusjohtaja

Tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani

Projektin alussa olimme kaikki kiireisiä ”tulipalon sammuttajia”, joilla ei tuntunut aika riittävän oikein mihinkään. Projektin aikana arki rauhoittui ja asiat saatiin haltuun. Saatiin myös keinoja ottaa työntekijöitä enemmän mukaan, sitouttaa ja motivoida. Huomioiminen lisäsi palautetta ja ideoita, mikä johti uusiin parannuksiin tuotannossa. Samalla työmäärällä tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani. Rahallisesti saavutettiin 8 m€:n säästöt ja suurempi bonus kaikille osaston työntekijöille. Tuula antoi meille uuden näkökulman asioihin ja avaimet onnistuneeseen projektin läpivientiin projektin koosta riippumatta.

Teollisuusyritys

Työnohjauksessa saatiin ihan älyttömästi aikaan

Alussa oltiin tosi väsyneitä ja kiinnitettiin huomiota negatiivisiin asioihin. Jo ensimmäisellä kerralla ilmapiiri muuttui ja saatiin valtavasti energiaa. Ollaan saatu ihan älyttömästi aikaan ja kaikki on mukana. ”Joo, tehdään vaan…!” Myös kiirepuhe on vähentynyt. Oma ajatusmaailma ja puhe on muuttunut ja se vaikuttaa asukkaisiin. Myös asukkaat on muuttuneet. Kehuu toisiaan, aktivoituneet ja omatoimisia. On kivaa olla töissä!

Mielenterveysyksikkö

Tuula Eloranta

Toimitusjohtaja

Työelämän kehittämisen pioneeri

Tutkittua vaikuttavuutta jo 20 vuotta

1.

Vuoden henkilöstötekopalkinto 2006 ja 2010

2.

Kansainvälisen pienryhmämallin kehittäjä

3.

Mukana lakiuudistuksissa

4.

Päätynyt työehtosopimuksiin