Paremman & kilpailukykyisemmän työelämän puolesta

Tervetuloa mukaan verkostohankkeeseen!

Osallistumalla Parempi työelämä -hankkeeseen optimoit organisaatiosi toimintaa samanaikaisesti kilpailukyvyn, tuottavuuden, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin alueilla. Löydät kipupisteet, nopeat tehostuskohdat sekä potentiaaliset kasvukohdat ja edistät organisaatiosi kestävää kehitystä. Aikaisemmissa kehityshankkeissa on saavutettu huipputuloksia, kuten myynti +120%, sairauspoissaolot -50% ja työtyytyväisyys lukemasta -8 lukemaan +67. Hankkeelle voi hakea eri tahoilta työelämänkehittämistukea.

Vuoden 2021 osallistujan ajatuksia hankkeesta

Hankkeen ehkä yksi suurimmista asioista on se, että me ei olisi itse pystytty hahmottamaan kaikkea. Te Iiro ja Tuula olette jyvittäneet, mitä meidän pitää huomioida toimintaa kehitettäessä. Puolueeton ulkopuolinen näkökulma asioihin on helpottanut tekemistä. Ja tietysti se, että asiantuntijuus tuo uskottavuutta henkilöstönkin suuntaan. Teidän ammattitaito, osaaminen ja näkemys on se ydinjuttu, millä tätä toimintaa uudistetaan ja kehitetään

Henkilökohtaisesti olen saanut todella paljon hyötyä. Olen saanut vahvistusta omalle ideoinnille ja rohkeutta seisoa uudistusten takana. Hyvin tärkeää on ollut myös teiltä keskusteluissamme saamani henkinen tuki, vahva osaaminen ja raikkaat ajatukset.

Mirka Pesonen, Liiketoimintajohtaja

Kotkan Seudun Talokeskus Oy

Mihin hankkeesta ratkaisuja ja vauhtia?

Verkostohankkeen painopisteenä on kestävien tasapainotettujen innovatiivisten ratkaisujen löytäminen yhdessä henkilöstön kanssa. Kehittämisen teemoina esimerkiksi:

 • strategian päivitys ja käytäntöön vienti
 • muutosten läpivienti
 • kulttuurin uudistaminen
 • prosessien ja toimintatapojen kehittäminen
 • digitalisaatio ja järjestelmäuudistukset
 • tuote- ja palvelukonseptien uudistaminen
 • tiimityön ja työyhteisön kehittäminen
 • johtamisen ja johtajuuden kehittäminen
 • dialogisen esimiestyön kehittäminen
 • henkilöstön osallisuuden kehittäminen
 • työpaikan yhteistoiminnan kehittäminen
 • lakisääteiset asiakirjat kuntoon ja arkeen
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminnan aktivointi

Hankkeen perustana toimii kansainvälisenä yhteistyönä luotu Terve organisaatio -malli, jonka ytimessä on ajatus, että organisaation erilaiset ulottuvuudet ja pääomat ovat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä. Hankkeessa kehitetään samanaikaisesti useita eri ulottuvuuksia henkilöstöä osallistaen ja heidän ideoitaan kuullen.

Hankkeet räätälöidään ja optimoidaan niin ketteräksi kuin mahdollista tavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmät ovat monimuotoisia ja joustavia pienryhmätyöskentelystä yksilösparrauksiin sekä kiihdyttämöihin, sprintteihin ja työpajoihin. Prosessi toteutetaan tarpeen mukaan lähitapaamisina ja etäsovelluksilla.  Hankkeen aikana johtajia ja esimiehiä sparrataan yksilöllisesti kunkin tarpeiden mukaan. Koko moniammatillisen tiimin asiantuntijat ovat käytettävissä hankkeen painopisteiden mukaisesti.

Voimaa verkostosta

Hankkeen verkostomuodon ansiosta voitte halutessanne tutustua myös muiden osallistujien parhaisiin käytäntöihin. Voitte osallistua hankkeeseen myös yhdessä esimerkiksi saman alan toimijan, alihankkijan tai kumppaniorganisaation kanssa.

Hankkeessa kehitetään sekä yhteiskuntaa että muita organisaatioita palvelevaa uutta tietoa organisaatioiden tämän hetken tarpeista ja niiden ratkaisuista.

Miten pääsen mukaan hankkeeseen?

Osallistuminen on helppoa. Aina on oikea aika kehittää ja resurssiongelmat ovat aina ratkaistavissa. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva hanke.