Asiakkaita

Asiakkaidemme toimialat vaihtelevat ja he toimivat kaikkialla Suomessa sekä kansainvälisesti. Olemme palvelleet kansainvälisiä pörssiyhtiöitä, pk-yrityksiä, perheyrityksiä, osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä, järjestöjä ja säätiöitä sekä erilaisia julkisorganisaatioita valvontaelimistä kuntiin.

Yhteistyön käynnistäjiä ovat usein olleet omistajat, pääomasijoittajat, hallitukset, johtoryhmät, HR:t ja työsuojeluorganisaatiot.

Esimerkkejä asiakkaista:

Kotkan Seudun
Talokeskus Oy

Elisa Oyj

Endress+Hauser

Future Play Oy

HKScan Oyj

HUS

Kesla Oyj

KONE Oyj

Lindström Oy

Mente

Orton Oy

Työn ja talouden tutkimus LABORE

Paulig Oy

Planmeca Oy

Suomen Elintarvike-työläisten Liitto

Silmäasema Oy

Suojapirtti ry

Tikkurila Oyj

Valio Oy

Visma Software Oy

Johtoryhmätyön kehittäminen

Voimaannuttava johdon coaching-prosessi, jossa jokainen löysi roolinsa

Alkutilanteessa myyntijohto oli todella kovilla ja myynti ei vetänyt odotetusti. Valmennuksen tavoitteena oli tukea myyntijohdon hyvinvointia ja ryhmäytymistä sekä antaa työkaluja myös kentän voimaannuttamiseen. ”Alussa ajattelin, että näin kokeneelle johtajalle kenelläkään ei voi olla enää mitään annettavaa. Jouduin perumaan puheeni.”  Tuulan vetämä ratkaisukeskeinen prosessi oli meille hyvin voimaannuttava. Jokainen löysi oman roolinsa tiimissä ja huomasi olevansa tärkeä henkilö ryhmässä omana itsenään. Saimme käyttöömme valmennuksellisia ja konkreettisia työvälineitä, joita voimme käyttää edelleen omassa työssämme. Valmennuksen myötä ollaan keskitytty enemmän pieniin onnistumisiin ja niiden myötä saa energiaa ja iloa omaan työhön. Valmennuksen aikana myös pysähtyi ja lisäsi työhyvinvointia parantavia asioita omaan elämäänsä.

PartyLite tytöt, Sanna, Anki ja Riitta

PartyLite

Työyhteisökyselystä kehittämissuunnitelmaan

Yhteistyö asiantuntijan kanssa oli todella vaivatonta ja nopeaa – kiitos siitä. Työyhteisökyselyn tulosten esittely ja sitä seurannut johtoryhmän valmennus olivat erinomaisia. Materiaali oli kattavaa ja koimme, että se oli avainasemassa kehittämissuunnitelmaa luotaessa.

Johtoryhmän jäsen

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ylitti kaikki odotukset

Riitaisena johtoryhmänä lähdettiin miinuksesta liikkeelle ja nyt ollaan lähellä kymppiä. Lähestymistapa on yhdistelmä suomalaista jämäkkyyttä, ruotsalaista osallistamista ja saksalaista järjestelmällisyyttä – ja tämä toimii! Tulokset ovat ylittäneet kaikki odotukset.

Toimitusjohtaja

Esimiestyön kehittäminen

Kyselystä kehittämiseen työpajalla selkeä suunnitelma

Hyvin järjestetty tilaisuus, kaikki sujui hyvin ja organisoidusti. Tilaisuuden päätyttyä meillä oli selkeä ja konkreettinen etenemissuunnitelma mukanamme.” Osallistuja kyselystä kehittämiseen työpajassa

Yrityskaupan jälkimainingeista selkeään johtamiseen ja prosesseihin

Meillä oli juuri tehty yrityskauppa, jossa johto vaihtui ja henkilöstö siirtyi vanhalta omistajalta kaupan mukana. Prosessit eivät kuitenkaan toimineet odotetusti, ilmapiiri oli synkkä ja yhteistyö hankalaa. Jotain tilanteelle piti tehdä, muttei tiedetty miten tilanteessa itse pääsisi eteenpäin. HR ottaa yhteyttä yrityksen ulkopuoliseen muutosvalmentajaan ja kertoi tilanteen. Tuula ja HR haastattelivat henkilöstöä, jonka pohjalta selvisi, että esimiestyö, rakenteet ja selkeät prosessit puuttuivat. Henkilöstö ei kokenut tulevansa kuulluksi ja aikaisemman johdon kovat toimintatavat painoivat ilmapiiriä ja aiheuttivat pelkoa.

Esimiehille perustettiin oma coaching-ryhmä, jolla varmistettiin esimiesten valmiudet toimia yhteneväisesti. Myös johtoryhmän kanssa käytiin läpi palautteet ja pohdittiin johdon osalta tarvittavia toimenpiteitä. Valmentajan johdolla lähdettiin yhdessä etsimään parhaita johtamiskäytäntöjä ja standardoimaan esimiestyön tapaa ja tasoa, kasvattamaan yksilöllisesti heidän valmiuksiaan henkilöstön tarpeiden kohtaamiseen sekä käydään systemaattisesti läpi prosessien ongelmakohtia ja pullonkauloja. Täsmävalmennusta tarjottiin tarvelähtöisesti esimiehille, johdolle ja tiimeille. Toimenpiteillä saatiin nopeasti näkyvää konkretiaa; yhteistyö sujuu, yhteisöllisyys on kasvanut, työilmapiiri on avoin ja välitön, prosessit hioutumassa saumattomiksi. Esimiesten kokemus valmennuksesta oli todella positiivinen ja arviot kiitettäviä. Henkilöstömittauksen tulosten perusteella esimiesten valmiudet olivat nousseet aivan uudelle tasolle. Johdolta tulee palautetta poikkeuksellisen tehokkaasta ja yrityksen toiminnan ytimeen iskevästä tekemisestä. HR:n ja valmentajan yhteistyö erittäin tehokasta ja saumatonta. Voidaan sanoa, että puolessa vuodessa koko yrityksen toiminta nousi aivan uudelle tasolle. Hyvää työtä jatketaan edelleen!

Henkilöstöjohtaja

IT-yritys

Tiimin ja työyhteisön kehittäminen

Sairauspoissaolot puolittuivat

Kehityshankkeen aikana sairauspoissaolojen lähes puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna pilottiyksikössä.

Hankkeen aikana kehitimme esimerkiksi perehdyttämistoimintaa – järkeistettiin ja juurrutettiin käytäntöjä. Tästä on saatu hyvää palautetta uusilta työntekijöiltä ja sijaisilta. Myös työnjaot ja vastuut ovat selkeytyneet ja konkretisoituneet: Omahoitajan työ on muuttunut kokonaisvastuuksi asukkaan hyvinvoinnista ja asukkaan asioiden hoitajaksi ja puolestapuhujaksi. Olemme keskittyneet perustehtävään ja asukkaiden onnellisen elämän mahdollistamiseen sähläyksen ja turhan työn sijasta.

Kokemukset hankkeessa käytetystä pienryhmämallista ovat niin kannustavia, että olemme ottaneet sen toimintatavaksemme koko yrityksessä. Tavoitteemme on että 80 % yksiköistämme käyttää pienryhmämallia osallistavan ja valmentavan johtamisen välineenä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Leena Kreus, Henkilöstö- ja laatujohtaja

Mainio Vire Oy

Positiivinen ja vapautunut oppimisilmapiiri

Minusta olet onnistunut erinomaisesti ottamaan porukkamme haltuun sekä luomaan positiivisen ja vapautuneen oppimisilmapiirin! Toimihenkilöt tulevat mielellään perjantaisin opiskelemaan kanssasi. En ole kuullut vielä mitään negatiivista palautetta pitämästäsi koulutuksesta.

Toimitusjohtaja

Suunnaton apu ja tuki

Sinusta on ollut suunnaton apu ja tuki meidän hankkeissamme ja toiminnan kehittämisessä. Fiilis mukavasta ja mutkattomasta yhteistyöstä on ollut koko ajan läsnä.

Henkilöstöjohtaja

Työn ja prosessien toimivuuden kehittäminen

Tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani

Projektin alussa olimme kaikki kiireisiä ”tulipalon sammuttajia”, joilla ei tuntunut aika riittävän oikein mihinkään. Projektin aikana arki rauhoittui ja asiat saatiin haltuun. Saatiin myös keinoja ottaa työntekijöitä enemmän mukaan, sitouttaa ja motivoida. Huomioiminen lisäsi palautetta ja ideoita, mikä johti uusiin parannuksiin tuotannossa. Samalla työmäärällä tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani. Rahallisesti saavutettiin 8 m€:n säästöt ja suurempi bonus kaikille osaston työntekijöille. Tuula antoi meille uuden näkökulman asioihin ja avaimet onnistuneeseen projektin läpivientiin projektin koosta riippumatta.

Teollisuusyritys

Sosiaali- ja terveydenhuoltoala – hoitotyön kehittäminen

Ihmiset tekevät yhdessä. Saavat ihmeitä aikaan. Isot haastavat asiat tosi hyvin työstössä. Omahoitajuudessa aika iso muutos ihan muutamassa kuukaudessa tapahtunut.

Kehityshankkeessa mukana ollut

Työnohjaus ja coaching / Lyhytterapia

Työnohjauksessa saatiin ihan älyttömästi aikaan

Alussa oltiin tosi väsyneitä ja kiinnitettiin huomiota negatiivisiin asioihin. Jo ensimmäisellä kerralla ilmapiiri muuttui ja saatiin valtavasti energiaa. Ollaan saatu ihan älyttömästi aikaan ja kaikki on mukana. ”Joo, tehdään vaan…!” Myös kiirepuhe on vähentynyt. Oma ajatusmaailma ja puhe on muuttunut ja se vaikuttaa asukkaisiin. Myös asukkaat on muuttuneet. Kehuu toisiaan, aktivoituneet ja omatoimisia. On kivaa olla töissä!

Mielenterveysyksikkö

Muutoksia yritettiin vuosikausia –  nyt ollaan unelmatyöyhteisö

Meillä oli taustalla iso organisaatiomuutos ja vuosia kestänyt työyhteisön kireys. Muutoksia oli yritetty turhaan tehdä mm.  työterveyden kanssa. Tuntuu, että tilanteet vain pahenivat ja toivo oli jo menetetty.

Sitten aloitettiin koko työyhteisön kehittävät työnohjaukset ja tilanne muuttui. Kaikki aktivoituivat ja osallistuivat asioiden käsittelyyn ja ratkaisujen löytymiseen. Jokaisella kerralla löytyi konkreettisia parannuskeinoja käsiteltyihin prosesseihin. Asioita lähestyttiin simppelisti ihmisten luontaisen käyttäytymisen kautta. Tuula todella tuntee työyhteisöjen vuorovaikutustilanteet ja niiden mahdolliset ongelmakohdat. Yhteisissä tilaisuuksissa opittiin uusia asioita toisistamme ja työyhteisöön on tullut lisää avoimuutta, arvostusta ja ihanaa virtaa.  Hyvä yhteistyö näkyy myös huippulaadussa, auditoinneissa ja asiakkaiden palvelussa. Yhdessä on luotu myös uusia rakenteita ja toimintamalleja jotka tukevat koko työyhteisön kehittymistä tulevaisuudessakin. Hyvä vaan jatkuu! En ikinä olisi uskonut, että meillä puhutaan tällaisista asioista.

Leena Erkkilä, Toimitusjohtaja

ScanLab Oy