Tutkimus- ja kehityshankkeita

Olemme toteuttaneet lukuisia tutkimus- ja kehityshankkeita ja julkaisseet näiden pohjalta raportteja sekä artikkeleita tieteellisissä aikakauskirjoissa. Hankkeisiin on osallistunut laajasti tiedonkehittymisestä ja jalkauttamisesta kiinnostuneita sidosryhmiä. Osassa kotimaasta ja toisissa kansainvälisesti.

Tutkimus- ja kehitystoimintamme on kohdistunut laaja-alaisesti yhtiömme asiantuntijuusalueille. Täten se antaa tieteellistä perustaa liiketoiminnan, organisaatioiden ja työelämän kehittämistyöllemme. Laaja-alaisuus kytkeytyy Terve organisaatio -mallinmukaiseen ajatteluun, jossa korostuu kokonaisuuden ymmärtäminen. Alta löydät lisätietoa hankkeista ja linkkejä tutkimuksiimme.

Käynnissä olevat hankkeet

Parempi työelämä -hankkeessa painopisteet vaihtelevat osallistujakohtaisesti ja ne liittyvät aina jollain tapaa tulevaisuuden organisaatioiden tarpeisiin; strategiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, muutostenhallintaan, toimintakulttuurin, johtamistavan ja esimiestyön uudistamiseen, työpaikan yhteistoiminnan ja henkilöstön kuulemisen kehittämiseen, psykologiseen omistajuuteen, hyvään joustavaan työn organisointiin ja prosessien tehostamiseen sekä palvelukonseptien ja toimintatapojen ketterään uudistamiseen.

Tällä hetkellä Parempi Työelämä -verkostohankkeessa on käynnissä neljä osahanketta:

 • Kiinteistöalanyrityksen johtamisen kulttuuriloikka - osallistavalla strategialla psykologista omistajuutta (laajenee toimialan hankkeeksi)

 • Kahden hoivayksikön uudet monikulttuuriset toimintamallit ja kehittämismalli (laajenee muihin monikulttuurisiin yhteisöihin)

 • Kuntouttavien asumispalveluiden kulttuurikäännös - Vartijasta valmentajaksi -AsKu-hanke

 • Strategisen työkykyjohtamisen kehityshanke (yli toimialarajojen)

Otamme verkostohankkeeseen mukaan uusia yrityksiä ja organisaatioita rullaavasti. Tervetuloa mukaan!

Aiemmat hankkeet

”Sosiaali- ja Terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot” tutkimus- ja kehitysohjelma (2010 – 2011)

Osallistujat

 • Gaius-säätiö, Helsingin Seniorisäätiö, Koskiklinikka, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kuntoutuskeskus Petrea, Lilinkotisäätiö, Luhatuuli, Mainio Vire Oy, Soster, Tornion kaupunki, Vaasan kaupunki

Raportit

Haastattelut ja esitelmät

 • Tuottavuuden parantaminen vauhtiin pienryhmäpajoissa (Työsuojelurahasto 21.10.2011).

 • HY: Riittämättömyyden tunne, työn epätasainen jakautuminen ja asiakaskunnan muutos rasittavat hoitoalalla (Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, 29.3.2011).

 • Hyvällä yhteistyöllä mainioon vireeseen (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2011).

 • Tulevaisuuden työpaikalla työntekijää kuullaan (Talentia 16.12.2011).

 • Työelämän laadun parantaminen pidentää työuria hoiva-alalla (Ilmarinen, uutiset 2011).

 • Riittämättömyyden tunne, työn epätasainen jakautuminen ja asiakaskunnan muutos rasittavat hoitoalalla (Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta).

 • Sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja haetaan kehittämishankkeeseen (KT Kuntatyönantajat 3.11.2009).

 • Pienryhmistä apua. Parannukset työhyvinvoinnissa voivat jopa puolittaa sairauspoissaolo (Tehy 14/2011).

Vuoden henkilöstöteko: ”Leiskautus” – työhyvinvointi- ja tuottavuusohjelma, Planmeca (2010)

Elintarvikealan Tuottavuus Talkoot” tutkimus- ja kehitysohjelma (2007 – 2009)

Raportit

Haastattelut ja esitelmät

 • Pienryhmämalli työyhteisön hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisvälineenä (Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos 12.11.2007).

 • Panostukset pienryhmätyöskentelyyn tuottavat tulosta. (Kehittyvä Elintarvike 8/2004)

 • Elintarvikeala näyttää tietä työelämän kehittämisessä. Sairauspoissaolot kuriin tuottavuustalkoilla. (12.12.2007)

 • Työpaikan ilmapiiri, esimiestyö ja jatkuvan parantamisen käytäntöjen puute usein sairauspoissaolojen taustalla (1.7.2008, Helsingin yliopisto).

 • Workplace atmosphere, poor management and lack of continuous development practices cause absences due to illness in the food industry (14.7.2008).

 • Yritysten panostukset työelämän laatuun näkyvät työntekijöiden terveydessä ja työuran pituudessa (17.12.2009).

 • Kolmannes poissaoloista ehkäistävissä työelämän laatua parantamalla. Työpaikan ilmapiiri, esimiestyö ja jatkuvan parantamisen käytäntöjen puute usein sairauspoissaolojen taustalla.

 • Sairauspoissaolojen kustannukset yllättivät yrittäjät (Helsingin yliopisto 21.12.2009).

 • Elintarvikealan Tuottavuus Talkoot: Kannattavuus parani, sairauspoissaolot vähenivät (TTK 18.8.2010).

 • Tuula Eloranta, TTK:n seminaari-alustus 1.10.2009. Elintarviketeollisuuden Tuottavuus Talkoot – tavoitteena parempi arki. Keskeisiä tuloksia.

 • Elintarvikealan Tuottavuustalkoot (TUTA) 2007-2010 – yhteenveto lähtötilaselvityksestä. Tavoitteena parempi arki. (Holopainen & Eloranta, 2008)

 • Tykes-projektin kuvaus. HK Ruokatalo Oy. (Tykes 2007).

 • Sähläys tulee kalliiksi elintarviketeollisuudessa (Kaleva.fi 12.12.2006).

Vuoden henkilöstöteko: Pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen osaksi yritystoimintaa ja sen kehittämistä, Vaasan & Vaasan (2006)

”Tuottavuuden ja hyvinvoinnin jäljillä” tutkimus- ja kehitysohjelma (2003-2005), pilotti

Yhteenvetoa vuodelta 2005

 • Hanke on monella tavalla uranuurtaja ja edelläkävijä. Se on kansainvälisestikin ainutlaatuinen esimerkki pitkäjänteisestä määrätietoisesta koko ajan laajenevasta, tuloksellisesta yhteistyöstä työelämän kehittämiseksi.

 • Ohjelma lähti kehittämisideasta joka eteni oikeiden työelämän kehittämiseen ja yhteistoimintaan uskovien ihmisten kohtaamisen kautta työelämän kehittämisohjelmaksi. Ilman tätä yhteistyötä ohjelma ei olisi koskaan toteutunut eivätkä sen tulokset levinneet näin laajalle.

 • Ohjelmassa useat keskeiset työelämän kehittämistahot ovat tehneet esimerkillisesti yhteistyötä: yritykset, yliopisto, työterveyslaitos, työturvallisuuskeskus, työmarkkinajärjestöt (ETL, SEL, MVL, TU), vakuutusyhtiöt, keskeiset rahoittajatahot työministeriö ja työsuojelurahasto.

 • Ohjelmassa on kehitetty ainutlaatuinen konkreettisesti työelämää palveleva kehittämistyökalu ja työelämän kehittämismalli jonka avulla on onnistuttu merkittävästi parantamaan sekä tuottavuutta että hyvinvointia. Mallin avulla on pystytty jopa puolittamaan sairauspoissaolot, tapaturmat ja häiriöt prosessissa.

 • Ohjelmassa on onnistuneesti sovellettu lukuisia tutkimuksia käytännön kehittämistyökaluksi ja edelleen tutkittu tieteellisesti niiden toimivuutta ja näin tuotettu uutta arvokasta tietoa. Siitä on myös tulossa väitöskirja.

 • Kehittämismalli on ainutlaatuinen myös sen vuoksi, että se pohjautuu yhteistoimintaan ja kykenee tuottamaan kokonaan uutta pysyvää yhteistoiminnallista jatkuvan parantamisen kehittämiskulttuuria työpaikoille.

 • Ohjelman tuloksia on myös levitetty poikkeuksellisen tehokkaasti. Siitä on runsaasti erilaisia yleistajuisia julkaisuja mm. kaikkien mukana olevien tahojen julkaisuissa, työkirja, seminaariesityksiä ja työturvallisuuskeskuksen järjestämää koulutusta. Tykes on julkaissut siitä myös case kuvaksen.

 • Kehittämismallilla Vaasan & Vaasan voitti vuonna 2007 vuoden henkilöstöteko palkinnon. Malli esiteltiin myös eduskunnalle suunniteltaessa yhteistoimintalain muutosta.

 • Ohjelman tulokset ovat levinneet jo poikkeuksellisen laajalle. Mukana olevien tahojen lisäksi myös työterveyshuollot, kuntoutus ja vakuutusyhtiöt ovat ottaneet sen omakseen.

 • Ohjelman pohjalta on käynnistetty uusi tutkimus ja kehitysohjelma jonka myötä kehittämismalli tavoittaa parhaimmillaan jo 30 000 henkilöä elintarviketeollisuudessa. Ohjelmassa on tulossa jälleen kaksi väitöskirjaa.

 • Mallia on sovellettu jo useille toimialoille ja sen levitystyö jatkuu.

 • Ohjelman tuloksia on levitetty EU-tasolla.

Tutkimukset

Hallinto ja omistajuus

Governance in family firms: A review and research agenda

S Goel, I Jussila, T Ikäheimonen
The Sage handbook of family business, 226-248

Listed Family Firm Stakeholder Orientations: The Critical Role of Value-creating Family Factors

N Heino, P Tuominen, I Jussila
Journal of Family Business Strategy 11 (4), 100376

F-CPO: A collective psychological ownership approach to capturing realized family influence on business

N Rantanen, I Jussila
Journal of Family Business Strategy 2 (3), 139-150

The socio-psychological challenges of succession in family firms: The implications of collective psychological ownership

N Heino, P Tuominen, T Tuominen, I Jussila
The Palgrave handbook of heterogeneity among family firms, 715-746

Governance of co-operative organizations: A social exchange perspective

I Jussila, S Goel, P Tuominen
Business and Management Research 1 (2), 14-25

Overcoming Challenges to Governance in Consumer Co-operatives: analysing reports of key representatives

P Tuominen, I Jussila, S Kojonen
International Journal of Co-operative Management 4 (2), 22-35

Omistajuus asiakasomisteisissa osuuskunnissa

I Jussila

Customer‐owned firms and the concept of regional responsibility: Qualitative evidence from Finnish co‐operatives

I Jussila, U Kotonen, P Tuominen
Social Responsibility Journal

Organization types and corporate social responsibility reporting in Finnish forest industry

P Tuominen, T Uski, I Jussila, U Kotonen
Social responsibility journal

A tool to be used deliberately: Investigating the role of profit in consumer co-operatives

T Tuominen, P Tuominen, I Jussila
International Business Research 6 (11), 122

Työyhteisöt, johtaminen ja henkilöstökokemus

Tuotteet, palvelut ja asiakaskokemus

Individual psychological ownership: Concepts, evidence, and implications for research in marketing

I Jussila, A Tarkiainen, M Sarstedt, JF Hair
Journal of Marketing Theory and Practice 23 (2), 121-139

Consumer cooperatives: Uncovering the value potential of customer ownership

A Talonen, I Jussila, H Saarijärvi, T Rintamäki
AMS review 6 (3), 142-156

The role of proximity in value Preferences: a study of consumer co‐operatives

N Byrne, K Heinonen, I Jussila
Annals of Public and Cooperative Economics 86 (2), 339-361

Exploring the consumer co-operative relationship with their members: An individual psychological perspective on ownership

I Jussila, P Tuominen
International Journal of Co-operative Management 5 (1), 23-33

Communicating the economic value of customer ownership in insurance: A qualitative analysis of annual reports

A Talonen, H Talonen, J Stenvall, I Jussila
Risk Management and Insurance Review 23 (3), 243-267

Member commitment in co-operatives: The utilitarian approach

I Jussila, S Goel, H Tuominen
Business and Management Research 1 (3), 9-16

Affective commitment in co-operative organizations: What makes members want to stay?

I Jussila, N Byrne, H Tuominen
International Business Research 5 (10), 1-10

Should I stay or should I go? Normative member commitment in co-operatives

I Jussila, D Roessl, T Tuominen
International Journal of Marketing Studies 6 (6), 26

The determinants of membership in cooperative banks: Common bond versus private gain

DC Jones, I Jussila, P Kalmi
Annals of Public and Cooperative Economics 87 (3), 411-432

Are we owners or regular customers? The obscure meaning of ownership in consumer co-operatives

I Jussila, P Tuominen, T Tuominen
International Business Research 5 (12), 195

Kunnallisten hyvinvointipalvelujen tuottaminen: organisaatiotyyppien etuja ja haasteita

T Uski, I Jussila, U Kotonen
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 35 (2007): 2