Skillmotor – työelämän pioneerikehittäjä

Skillmotorin juuret ovat Työterveyslaitoksella ja Helsingin yliopistolla joissa yrityksen perustaja teki pioneerityötä. Käytännön läheistä työtä jatkamaan perustettiin verkosto-organisaatio Skillmotor. Olemme erikoistuneet tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämiseen henkilöstökeskeisin menetelmin eri toimialoilla. Sovellamme rohkeasti olemassa olevaa poikkitieteellistä tutkimustietoa ja kokemuksia käytäntöön tuottaen niiden pohjalta uutta tietoa ja parhaita käytäntöjä. Tutkimustaustasta johtuen mittaroimme ja arvioimme sekä työnohjaus- että kehittämisprosessien vaikuttavuuden. Uusien toimintatapojen vieminen maaliin on meille kunnia-asia. Kehittäminen on kestävyyslaji!

Hankkeillamme on kaksi vuoden henkilöstötekopalkintoa (Vaasan & Vaasan Oy ja Planmeca Oy) ja asiakkaamme ovat toistuvasti rikkoneet niissä omia ”maailmanennätyksiään” (esim. muutosten sujuvuus, tuottavuus, sairauspoissaolot, laatu, kuntouttava ote, ilmapiiri, tapaturmat).

Pyrimme edelleen aktiivisesti vaikuttamaan työelämän kehittymiseen. Olemme koordinoineet yhdessä oppilaitosten kanssa useita kansallisia tutkimus- ja kehityshankkeita, mukana lakiuudistuksissa (mm. yhteistoimintalaki) ja puolueettomana työmarkkinajärjestöjen työelämän kehittämiskumppanina, päätynyt kerran jopa TESsiin. Meillä on ilo toimia myös useiden työelämän kehittämistahojen luottokumppanina.

Kehittämämme pienryhmämalli on lanseerattu menestyksekkäästi jo 6 maahan. Kun malli testattiin Unkarissa ensimmäistä kertaa, rikkoi pilottityöyhteisö globaalin konsernin kaikkien aikojen ennätyksen henkilöstökyselyn tulosten paranemisessa. Malli on ollut olennaisena tekijänä myös myös molemmissa vuoden henkilöstöteko-palkinnoissa.

Laaja toimialaosaaminen ja kokemus

Vuosien varrella asiakkaamme ovat olleet eri toimi- ja teollisuuden aloilta call centereistä metallipajoihin, pienistä yksityisistä hoivakodeista suurin konserneihin, lasten teho-osastoon ja mielenterveyskuntoutukseen sekä voittoa tuottamattomiin säätiöihin ja edunvalvontajärjestöihin. Laaja toimialaverkosto mahdollistaa asiakkaille benchmarkkauksen myös oman sektorin ulkopuolella. Myös verkostohankkeissa pyrimme asiakkaiden väliseen avoimeen yhteistyöhön.

Voit lukea artikkelin ”Mikään ei töissä muutu, jos kukaan ei suutu” täältä.