Sytytä ihmiset ja löydä organisaatiosi potentiaali!

Ratkaisuja tuottavuuteen, hyvinvointiin ja rohkeisiin muutoksiin!

Hankkeillamme on ainoana Suomessa jo kaksi vuoden henkilöstötekopalkintoa ja toistuvasti rikottu asiakkaiden ”maailmanennätyksiä”, tuottavuus + 8 Meur ja sairauspoissaolot – 50%.

Kustannustehokasta, ketterää ja nopeaa.
Takuutyönä!

Työelämän pioneerikehittäjä – tutkimus- ja kehitystoimintaa vuodesta 2006 – mittarointia ja vaikuttavuutta – asiat arkeen – pysyviä toimintatapa ja kulttuurimuutoksia – erikoistunut  tuottavuuden ja työhyvinvoinnin saman aikaiseen kehittämiseen, henkilöstölähtöisin menetelmin  – ristiinpölytystä insinööritieteistä ja psykologiasta –  Lean ja Teal – valtakunnallisten kehittämistahojen ja työmarkkinajärjestöjen luottokumppani – mukana lakiuudistuksissa – päätynyt TESsiin – yli 150 asiakasyritystä

 

Palvelut

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

Ratkaisukeskeinen työnohjaus ja coaching

 • Yksilö ja työyhteisö
 • Johtoryhmä ja esimiehet
 • Iloa, motivaatiota ja arjen käytännöt timmiin kuntoon!

 

Työn ja prosessien tehostaminen

Työn ja prosessien tehostaminen

 • Henkilöstölähtöinen LEAN
 • Japa, 5 S
 • Pienryhmätoiminta
 • Kysy piilohukan kartoituspakettia!

 

Osallistavat yt-käytännöt ja sovittelu

Ratkaisuja kimurantteihin tilanteisiin

 • Haasteelliset muutostilanteet
 • Ristiriitatilanteet
 • Kultturimuutokset
 • Yt-tilanteet

 

Räätälöidyt työyhteisö- ja esimiesvalmennukset

Työyhteisö- ja esimiesvalmennukset

 • Johtoryhmän tiimiyttäminen
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisö  ja vuorovaikutus
 • Valmentava esimiestyö arkeen

 

Asiakastarinoita

Mainio Vire Oy – Sairauspoissaolot puolittuivat

Kehityshankkeen aikana sairauspoissaolojen lähes puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna pilottiyksikössä.

Hankkeen aikana kehitimme esimerkiksi perehdyttämistoimintaa – järkeistettiin ja juurrutettiin käytäntöjä.
Tästä on saatu hyvää palautetta uusilta työntekijöiltä ja sijaisilta. Myös työnjaot ja vastuut ovat selkeytyneet ja
konkretisoituneet: Omahoitajan työ on muuttunut kokonaisvastuuksi asukkaan hyvinvoinnista ja asukkaan asioiden hoitajaksi ja
puolestapuhujaksi. Olemme keskittyneet perustehtävään ja asukkaiden onnellisen elämän mahdollistamiseen sähläyksen ja turhan työn sijasta.

Kokemukset hankkeessa käytetystä pienryhmämallista ovat niin kannustavia että olemme ottaneet sen toimintatavaksemme koko yrityksessä.
Tavoitteemme on että 80 % yksiköistämme käyttää pienryhmämallia osallistavan ja valmentavan johtamisen välineenä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus

Mainio Vire Oy
ScanLab Oy – Muutoksia yritettiin vuosikausia –  nyt ollaan unelmatyöyhteisö

Meillä oli taustalla iso organisaatiomuutos ja vuosia kestänyt työyhteisön kireys.
Muutoksia oli yritetty turhaan tehdä mm.  työterveyden kanssa. Tuntuu, että tilanteet vain pahenivat ja toivo oli jo menetetty.

Sitten aloitettiin koko työyhteisön kehittävät työnohjaukset ja tilanne muuttui.  Kaikki aktivoituivat ja
osallistuivat asioiden käsittelyyn ja ratkaisujen löytymiseen. Jokaisella kerralla löytyi konkreettisia parannuskeinoja
käsiteltyihin prosesseihin. Asioita lähestyttiin simppelisti ihmisten luontaisen käyttäytymisen kautta.
Tuula todella tuntee työyhteisöjen vuorovaikutustilanteet ja niiden mahdolliset ongelmakohdat. Yhteisissä tilaisuuksissa
opittiin uusia asioita toisistamme ja työyhteisöön on tullut lisää avoimuutta, arvostusta ja ihanaa virtaa.

Hyvä yhteistyö näkyy myös huippulaadussa, auditoinneissa ja asiakkaiden palvelussa.
Yhdessä on luotu myös uusia rakenteita ja toimintamalleja jotka tukevat koko työyhteisön kehittymistä tulevaisuudessakin.
Hyvä vaan jatkuu! En ikinä olisi uskonut, että meillä puhutaan tällaisista asioista.

Leena Erkkilä, toimitusjohtaja

ScanLab Oy
Paroc Oy – apua tilanteisiin joita omin keinoin ei HR:ssä pystytty ratkaisemaan


HR:ssä tulee vastaan monenlaisia tilanteita ihmisten kanssa. Tiimit eivät toimi tai ihmiset eivät tule toimeen toistensa kanssa.
Monta haastetta olemme selvittäneet itse oman HR-tiimin kanssa, ja meillä on useita työkaluja parantaa työryhmien yhteistyötä.
Mutta välillä ainakin itselle on tullut vastaan tilanteita, joita en ole enää omin keinoin pystynyt ratkaisemaan.
Olen käyttänyt Hannen asiantuntijuutta ratkomaan näitä, ja voin täydestä sydämestä suositella palvelua.

 

Esimerkkinä tilanteesta, jossa teimme yhteistyötä, voisin mainita kahden henkilön välisen kärjistyneen tilanteen, jossa henkilöt
eivät pystyneet työskentelemään viereisissä avotiloissa, jakamaan työtä keskenään tai edes kommunikoimaan normaalisti toisilleen.
Molemmat henkilöt olivat myös sairaslomilla ja tilanne kärjistyi yhteenottoihin toimistossa. Muutamalla Hannen ratkaisukeskeisellä
istunnolla saimme yhteistyön asialliselle tasolle, ja tilanne on ollut rauhallinen jo useamman vuoden sen jälkeen.
 

 

Olen käyttänyt Hanne myös tiimien yhteistyön parantamisessa, jolloin tilanne ei ole ollut näin akuutti. Olemme myös näissä tapauksissa
saaneet selkeitä parannuksia tilanteeseen, ja erityisesti tiimien vetäjät ovat saaneet vahvistusta ja tunteen, että eivät ole yksin asioiden kanssa.
 

 

Taija Lehtola

Henkilöstöjohtaja 

Paroc