Ole vaikuttavampi johtaja
jo huomenna!

Kohtaamisten ja johtamisen ammattilaisina haluamme kutsua sinut kehittämään johtajantärkeintä kykyä – läsnäoloa.

Läsnäolevaa johtajaa
tarvitaan nyt

Aikojen ollessa haasteelliset, johtajat joutuvat kokemaan toimintaympäristössä kasvaneet paineet odotuksineen ja vaatimuksineen. Ja siksi juuri nyt läsnäolevaa johtajuutta tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Läsnäolevana johtajana:

1.

havaitset, mitä ympärilläsi tapahtuu

2.

ymmärrät alaistesi tarpeet

3.

herätät luottamusta ja
sanoitat asioita osuvasti

4.

teet parempia päätöksiä

5.

olet tehokas toimeenpanija

6.

saavutat tuloksia lyhyemmällä aikavälillä

7.

havaitset muutostarpeita

Läsnäoleva johtajuus perustuu vuorovaikutukseen, jossa kuuleminen on keskittynyttä, kiinnostunutta sekä syvällistä ja johtamispuhe perustuu johdettavien sanavarastoon. Läsnäolevaan johtajuuteen liittyy olennaisena myös aikaorientaatio, jossa vuorovaikutus ammentaa aineksia yhteisistä kokemuksista ja johdettavien historiasta, on tiukasti kiinni hetkessä ja samalla huomioi tilanteen mahdolliset kehityspolut. Läsnäoleva johtajuus mahdollistaa onnistumisen nopeissakin tilanteissa.

Kysy lisää!