Työyhteisökyselystä kehittämissuunnitelmaan

”Yhteistyö asiantuntijan kanssa oli todella vaivatonta ja nopeaa – kiitos siitä. Työyhteisökyselyn tulosten esittely ja sitä seurannut johtoryhmän valmennus olivat erinomaisia. Materiaali oli kattavaa ja koimme, että se oli avainasemassa kehittämissuunnitelmaa luotaessa.”

Johtoryhmän jäsen

– Työyhteisökyselystä kehittämissuunnitelmaan