Tutkimus- ja kehityshankkeita

Tiimiläisemme ovat osallistuneet lukuisten eri tutkimus- ja kehityshankkeiden toteuttamiseen sekä tutkimuskokoelmien muodostamiseen. Jokaiseen on osallistunut laajasti tiedon kehittymisestä ja jalkauttamisesta kiinnostuneita sidosryhmiä. Osassa kotimaasta ja toisissa kansainvälisesti. Rahoitusta hankkeisiin on saatu monista eri lähteistä, kuten esimerkiksi:

Gaius-säätiö, Helsingin Seniorisäätiö, Koskiklinikka, Kuntoutuskeskus Kankaanpää, Kuntoutuskeskus Petrea, Lilinkotisäätiö, Luhatuuli, Mainio Vire Oy, Soster, Tornion kaupunki, Vantaan kaupunki, Perheyritysten liitto, Osuustoimintakeskus Pellervo, Suomen kulttuurirahasto, OP tutkimussäätiö …

Tutkimus- ja kehitystoimintaa on tehty kaikkien yhtiömme asiantuntijuusalueiden puitteissa. Alla tutkimusten ja hankkeiden otsikoita valikoidusti ja pelkistetysti:

 

Hyvinvointi, työyhteisöt ja johtaminen

 • Sosiaali- ja Terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot
 • Tuottavuuden parantaminen vauhtiin pienryhmäpajoissa
 • Riittämättömyyden tunne, työn epätasainen jakautuminen ja asiakaskunnan muutos rasittavat hoitoalalla
 • Hyvällä yhteistyöllä mainioon vireeseen
 • Tulevaisuuden työpaikalla työntekijää kuullaan: Työelämän laadun parantaminen pidentää työuria hoiva-alalla
 • Riittämättömyyden tunne, työn epätasainen jakautuminen ja asiakaskunnan muutos rasittavat hoitoalalla
 • Pienryhmistä apua.
 • Parannukset työhyvinvoinnissa voivat jopa puolittaa sairauspoissaolo
 • Henkilöstön omistajuuden tunteet työtyytyväisyyden ja sitoutumisen tekijänä
 • Sitouttamista jakamalla voittoja henkilöstölle
 • Omistushaluisuus ja reviirit työyhteisön konfliktien syynä
 • Johdon osaamisen ulottuvuudet
 • Jaettu johtajuus organisaation yleisenä johtamismallina
 • Tiimin muodostumisen dynamiikka
 • Tiimin jäsenten vuorovaikutus yhteisöllisyyden vahvistajana

 

Tuotteet, palvelut ja viestintä

 • Asiakkaan saaman arvon tunnistaminen
 • Asiakasarvon viestiminen vakuutusalan vuosikertomuksissa
 • Asiakkaan tunneperusteinen sitoutuminen
 • Omistajuuden tunteet asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden edistäjänä
 • Tarinaa ja tolkuntekoa yrittäjyydestä
 • Vastuullisuusraportointi metsäteollisuuden yrityksissä
 • Vastuullisuusraportointi osuuskaupoissa

 

Kasvu ja kansainvälistyminen

 • Diversifioitumista yrityskaupan avulla
 • Taloudellinen vastuu eri yhteisömuodoissa
 • Perheomistaja pörssiyhtiön sidosryhmäsuhteiden edistäjänä
 • Sosiaalinen pääoma kilpailuetutekijänä
 • Tuottaja- ja markkinointiosuuskuntien institutionaaliset strategiat

 

Omistajuus ja hallinto

 • Perhe pörssiyhtiön päämäärätietoisena omistajana
 • Sukupolvenvaihdoksen psykososiaaliset haasteet perheyrityksissä
 • Perheyritysten hallinto
 • Dynamiikkaa ja jännitteitä osuuskuntien hallinnossa
 • Hallinnon haasteiden selättäminen osuuskunnissa