PartyLite – Johdon coachingprosessi jossa jokainen löysi roolinsa

Alkutilanteessa myyntijohto oli todella kovilla ja myynti ei vetänyt odotetusti. Valmennuksen tavoitteena oli tukea myyntijohdon hyvinvointia ja ryhmäytymistä sekä antaa työkaluja myös kentän voimaannuttamiseen. ”Alussa ajattelin, että näin kokeneelle johtajalle kenelläkään ei voi olla enää mitään annettavaa. Jouduin perumaan puheeni.” Tuulan vetämä ratkaisukeskeinen prosessi oli meille hyvin voimaannuttava. Jokainen löysi oman roolinsa tiimissä ja huomasi olevansa tärkeä henkilö ryhmässä omana itsenään. Saimme käyttöömme valmennuksellisia ja konkreettisia työvälineitä, joita voimme käyttää edelleen omassa työssämme. Valmennuksen myötä ollaan keskitytty enemmän pieniin onnistumisiin ja niiden myötä saa energiaa ja iloa omaan työhön. Valmennuksen aikana myös pysähtyi ja lisäsi työhyvinvointia parantavia asioita omaan elämäänsä.

PartyLite tytöt,
Sanna, Anki ja Riitta