Parempi työelämä -verkostohanke

  

Tervetuloa mukaan – kilpailukykyisemmän työelämän puolesta!

Osallistumalla optimoitte organisaationne toimintaa samanaikaisesti kilpailukyvyn, tuottavuuden, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin alueilla ja verkostoidut yli toimialojen. Löydätte kipupisteet, nopeat tehostuskohdat sekä potentiaaliset kasvukohdat ja edistätte organisaatiosi kestävää kehitystä palkitun moniammatillisen asiantuntijatiimin ja työelämän kehittämisen rahoittajien tukemana.


Lähtökohtana teidän tarpeenne

Räätälöimme 6kk – 24kk kestävät hankkeet näkökulmastanne siten, että saatte hankkeesta irti mahdollisimman paljon. Käymme aluksi huolellisesti läpi yhteisönne lähtötilan ja tavoitteet. Tältä pohjalta tuotamme kiihdyttämöissä yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa kehityspolkuja- ja ehdotuksia, arkeanne palvelevia ratkaisuja ja ketteriä digitaalisia työkaluja johtamisen ja koko
henkilöstönne hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi johtajianne ja esimiehiänne tuetaan jaksamisessa ja sparrataan yksilöllisesti muutosten edistämiseen sekä ottamaan parempi työelämä aidosti arjessa haltuun. Näin lisätään merkittävästi organisaatioidenne kilpailukykyä.


Ytimessä ketteryys ja uudistuminen

Hankkeiden painopisteet vaihtelevat osallistujakohtaisesti, mutta ne liittyvät aina jollain tapaa ketteriin tulevaisuuden organisaatioiden tarpeisiin; strategiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, muutosten hallintaan, toimintakulttuurin, johtamistavan ja esimiestyön uudistamiseen, työpaikan yhteistoiminnan ja henkilöstön kuulemisen kehittämiseen, psykologiseen omistajuuteen, hyvään
joustavaan työn organisointiin ja prosessien tehostamiseen sekä palvelukonseptien ja toimintatapojen uudistamiseen.


Saatte voimaa verkostosta

Hankkeen verkostomuodon ansiosta pääsette myös oppimaan muilta työyhteisöiltä ja jakamaan omia kokemuksianne muiden osallistujien kanssa. Vertaistyöskentelyn laajuus on teidän itsenne päätettävissä. Verkoston yhteistyön myötä tuotetaan yleisestikin kiinnostavaa tietoa uudistumiseen, tuottavuuteen ja työelämän laatuun vaikuttavista asioista sekä luodaan toimintamalleja ja menetelmiä kestävän kilpailukykyisemmän työelämän edistämiseen Suomessa. Voi olla, että haluatte olla yksi niistä organisaatioista, joka pääsee mediassakin esille upeiden saavutustensa ansiosta!


Tukenanne kokenut ja meritoitunut asiantuntijatiimi

Kehittäjätiimin jäsenillä on vankat näytöt kaikilta työelämän kehittämisen eri osa-alueilta ja osalla myös tutkimuksen kansainväliseltä huipulta.

Tiimiläisten aikaisemmissa hankkeissa on toistuvasti rikottu ennätyksiä, mm. myynti on moninkertaistunut, sairauspoissaolot, hävikki ja häiriöt ovat puolittuneet sekä ilmapiirissä että henkilöstön työtyytyväisyydessä on mitattu merkittäviä nousuja. Hankkeet ovat voittaneet kaksi Vuoden henkilöstöteko –palkintoa.


Osallistuminen helppoa ja tuettua

Teiltä ei edellytetä pitkää sitoutumista tai raskasta byrokratiaa. Vaihtoehtoja on omien resurssien ja tarpeiden mukaan kevyestä täsmäiskusta kokonaisvaltaiseen uudistumiseen.

Kehityshankkeille haetaan rahoitusta Työsuojelurahastolta, eläkevakuutusyhtiöiltä, ELY-keskuksilta ja Business Finlandilta. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Tule siis mukaan kehittämään organisaatiosi kilpailukykyä ja henkilöstön hyvinvointia! Samalla olet etulyöntiasemassa uusien strategisten ja digitaalisten työkalujen käyttöönotossa. Organisaationne on se, jota alalla ihaillaan!


Lisätietoja:

Tuula Eloranta, p. 050 555 0234
Iiro Jussila, p. 050 465 9899