Kehitämme uutta täysin digitaalista kevyttä valmennusratkaisua. Etsimme uusia yrityksiä pilotoimaan ja rakentamaan palvelua kanssamme. Ilmoittaudu pilottiyritykseksi ja saat merkittäviä etuja!

CoachIT® uuden sukupolven valmennusratkaisut

CoachIT on sparrausta hyvinvoinnin ja esimiestyön haasteisiin arjessa. Helppoina paketteina – verkossa – kaikille organisaatiotasoille.
Matalan kynnyksen CoachIT paketeilla kehität helposti henkilöstön ja esimiesten hyvinvointia ja suorituskyvyä. Valitse tavoitteet, niihin sopiva kokonaisuus ja sopimuskausi. Tämän jälkeen CoachIT® hoitaa tilanteet puolestasi käytännössä ja raportoi etenemisestä ja tuloksista. Takuutyönä.
MUST- jokaisen organisaation takataskuun.
Coachimme ovat on aina kokeneita ratkaisukeskeisiä työnohjaajia, lyhytterapeutteja, psykoterapeutteja, coacheja ja johtajia jotka tuntevat syvällisesti sekä liiketoiminnan, organisaatioiden arjen että ihmisten tarpeet.
TyöhyvinvointiCoach – ratkaisuja parempaan arkeen.
 • stressaa ja ahdistaa
 • ajan hallinta hakusessa
 • työn tuloksellisuus ja laatu heikentynyt
 • poissaolot kasvaneet
 • työyhteisön ilmapiiri hälyttää
 • muutosahdistus
 • motivaatio hukassa
 • perustehtävä/toimenkuva epäselvä
EsimiesCoach – ratkaisuja vaikuttavampaan esimiestyöhön.
 • haasteellisten tilanteiden hallinta
 • konfliktit
 • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • omien vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen
 • erilaisuuden johtaminen
 • ajan käytön hallinta
 • valmentava yksilöiden ja tiimien johtaminen
 • henkilöstön valtuuttavat aktivoivat rakenteet
 • tiimien aktivointi
 • jämäkät kokouskäytännöt
 • esimiehen ajattelutavan kehittyminen
 • itsetuntemuksen lisääntyminen
ExecutiveCoach – ratkaisuja ylimmän johdon haasteisiin.
 • uudessa roolissa menestyminen
 • näkökulmien laajentamien
 • ajattelukumppani
 • haasteelliset tilanteet
 • johtoryhmädynamiikka
 • johtoryhmän uusiutuminen
 • kuinka johtaa organisaatiota strategian mukaisesti tiiminä
 • halutun organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • avoimuuden, läpinäkyvyyden, syvänäön ja mittariston luominen
 • strategian ratkaisukeskeinen jalkautus
 • hallitusyhteistyö
 • hallitusammattilaisen vuokraus
MuutosCoach – ratkaisuja kimurantteihin muutostilanteisiin.
 • muutosten esteiden etsintä
 • muutosten esteiden purku
 • muutokset osaksi arkea
 • rakenteet ja työkalut tukemaan tulosta
 • varmistetaan tarvittavat valmiudet
 • kulttuurimuutokset
LeanCoach – ratkaisuja tehokkuuteen ja laatuun.
 • oman työn ja prosessien hukkajahti
 • arjen parhaat käytännöt
 • poikkeamien analysointi
 • jatkuva parantaminen
 • 5S
HR-coach – käytännön täsmäapua arkeen henkilöstöasioissa.
 • rekrytointi ja työnantajakuva
 • perehdytys
 • työsopimukset ja muut työsuhdeasiat
 • työaika-asiat, ml etätyö
 • poissaolot
 • yhteiset pelisäännöt
 • lakisääteiset suunnitelmat ja henkilötietorekisterit
 • YT-organisaatio
 • työsuojelu
 • työhyvinvointi
 • työterveys
 • henkilövakuutukset
 • palkka-asiat
 • palkitsemiset
 • viestintä
 • johtamisjärjestelmä
 • osaamisen kehittäminen
 • kehityskeskustelut
 • esimiestyö ja suorituksen johtaminen
 • vaikeat puheeksiottotilanteet
 • arvot ja kulttuuri
 • työilmapiiri
 • työsuhteen päättäminen/päättyminen