Omistajuus I Hallitustyö

,,Saimme kaikki tarvittavat ainekset hallintomme kehittämiseksi vuosikausiksi eteenpäin.
– Finanssialan organisaatio
Kohtasimme totuuden. Seuraava sukupolvi ei halunnut jatkaa. Teimme oikean ratkaisun, eli myimme yrityksemme.
– Metallialan pienyritys

Ryhtiä hallintoon ja arvoa omistajuuteen!

Avullamme hallituksenne tehtävät ja rooli kirkastuvat ja osaaminen paranee. Omistajuudesta tulee päämäärätietoisempaa ja se saa tuekseen uusia rakenteita ja toimintamalleja. Osaatte käyttää erilaisia hallintoelimiä, neuvostoja ja toimikuntia monipuolisesti hyväksenne. Kehitätte vuosikokouskäytänteitä sekä hallituksen ja omistajien välistä vuoropuhelua. Kehitätte myös omistajastrategisia valmiuksianne. Jos olette perheyritys, avullamme valmistatte hallintoanne ja seuraavaa sukupolvea omistajanvaihdokseen niin perheen jatkaessa kuin sen luopuessa yritystoiminnasta. Saatte apua sukupolvenvaihdosten suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden talouden ja hallinnon lisäksi yhteisölliset ja psykologiset näkökulmat. Jos olette osuuskunta tai järjestö, saatte tukea, joka syvällisesti huomioi toiminnan tarkoituksen ja jäsenpohjaisen toiminnan erityispiirteet.

 

Tiimillämme ainutlaatuinen osaaminen

Meillä on monipuolinen osaaminen yritysten ja muiden yhteisöjen hallinnosta ja omistamisesta. Olemme valmentaneet ja kouluttaneet hallitustiimejä, hallintoneuvostoja, omistajuusneuvostoja, valiokuntia, neuvottelukuntia ja edustajistoja. Olemme itse toimineet tällaisissa niin osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä kuin yhdistyksissäkin. Olemme itse toimineet sijoittajina ja sparraajina start-upeissa ja kasvuyrityksissä. Meillä on myös ainutlaatuista kansainvälisen tason tutkimustietoa tiimiyrittäjyydestä, perheyrittäjyydestä, osuustoiminnasta ja järjestötoiminnasta.

Onko hallitustyössänne parannettavaa? Kaipaako hallituksen ja toimivan johdon välinen suhde kehittämistä? Oletteko kiinnostuneita advisory boardin muodostamisesta? 

Ota yhteyttä!

 

Puuttuuko yrityksestänne omistajuutta? Onko teillä haasteita omistajatahdon kirkastamisessa? Tarvitsetteko apua omistajastrategian laadintaan?

Ota yhteyttä!

Pohditteko, kuinka perheen voisi ottaa sopivasti mukaan yritystoimintaan? Kaipaatteko apua sukupolvenvaihdokseen? Eikö seuraava sukupolvi ole innostunut jatkamaan yritystä? 

Ota yhteyttä!