Skillmotor – työelämän pioneerikehittäjä

Skillmotorin juuret ovat Työterveyslaitoksella ja Helsingin yliopistolla joissa yrityksen perustaja teki pioneerityötä. Käytännön läheistä työtä jatkamaan perustettiin kokeneiden ammattilaisten poikkitieteellinen verkosto-organisaatio Skillmotor. Tänä päivänä verkostoon kuuluu hyvin erilaisia ihmisiä kokeneista hallitusammattilaisista psykoterapeutteihin. Yhdessä olemme erikoistuneet tuottavuuden ja hyvinvoinnin samanaikaiseen kehittämiseen ketterillä henkilöstölähtöisillä menetelmillä yli toimialarajojen. Käytännössä siis optimoimme organisaatioiden toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Sovellamme rohkeasti olemassa olevaa poikkitieteellistä tutkimustietoa ja kokemuksia käytäntöön tuottaen niiden pohjalta uutta tietoa ja parhaita käytäntöjä. Tutkimustaustasta johtuen mittaroimme ja arvioimme aina prosessien vaikuttavuuden. Prosessimme sisältävät tyypillisesti sekä johdon että henkilöstön valmiuksien, prosessien, rakenteiden ja työkalujen kehittämistä. Näin varmistetaan toivottujen muutosten pysyvyys arjessa. Uusien toimintatapojen vieminen maaliin on meille kunnia-asia. Kehittäminen on kestävyyslaji!
Hankkeillamme on kaksi vuoden henkilöstötekopalkintoa (Vaasan & Vaasan Oy ja Planmeca Oy) ja asiakkaamme ovat toistuvasti rikkoneet niissä omia ”maailmanennätyksiään” (esim. muutosten sujuvuus, tuottavuus, sairauspoissaolot, laatu, kuntouttava ote, ilmapiiri, tapaturmat). Tekemisemme lähtee aina syvältä todellisista tarpeista ja oikea-aikaisuudesta. Siksi myös hyvät tulokset ovat mahdollisia.
Pyrimme edelleen aktiivisesti vaikuttamaan työelämän kehittymiseen. Olemme koordinoineet yhdessä oppilaitosten kanssa useita kansallisia tutkimus- ja kehityshankkeita, olleet mukana lakiuudistuksissa (mm. yhteistoimintalaki) ja puolueettomana työmarkkinajärjestöjen työelämän kehittämiskumppanina, päätynyt kerran jopa TESsiin. Meillä on ilo toimia myös useiden työelämän kehittämistahojen luottokumppanina.
Kehittämämme pienryhmämalli on lanseerattu menestyksekkäästi jo 6 maahan. Kun malli testattiin Unkarissa ensimmäistä kertaa, rikkoi pilottityöyhteisö globaalin konsernin kaikkien aikojen ennätyksen henkilöstökyselyn tulosten paranemisessa. Malli on ollut olennaisena tekijänä myös molemmissa vuoden henkilöstöteko-palkinnoissa. Mallin seuraava sukupolvi on kehitetty johtoryhmien tueksi strategian tekemiseen ja käytäntöön vientiin yhdessä henkilöstön kanssa.

Laaja toimialaosaaminen ja kokemus

Vuosien varrella asiakkaamme ovat olleet eri toimi- ja teollisuuden aloilta call centereistä metallipajoihin, pienistä yksityisistä hoivakodeista suurin konserneihin, lasten teho-osastoon ja mielenterveyskuntoutukseen sekä voittoa tuottamattomiin säätiöihin ja edunvalvontajärjestöihin. Laaja toimialaverkosto mahdollistaa asiakkaille benchmarkkauksen myös oman sektorin ulkopuolella. Myös verkostohankkeissa pyrimme aina asiakkaiden väliseen avoimeen yhteistyöhön.
Voit lukea artikkelin ”Mikään ei töissä muutu, jos kukaan ei suutu” täältä.