KASVU 2025 – Kutsu

Tutkimus ja kehitysohjelma pk-yrityksille paremman & kilpailukykyisemmän työelämän puolesta

Kasvu 2025 -ohjelman ensimmäiset hankkeet käynnistyvät keväällä 2020. Ohjelmassa rakennetaan rohkeita tulevaisuuden organisaatioita jotka ovat uudistumiskykyisiä, Leaneja, Tealejä ja digitaalisia. Tavoitteena on kilpailukyvyn, tuottavuuden, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen samanaikaisesti muuttuvissa tilanteissa.
Viiden vuoden aikana eri toimialoille laajenevan ohjelman painopisteet liittyvät innovatiiviseen strategiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, toimintakulttuurin, johtamistavan ja esimiestyön uudistamiseen, työpaikan yhteistoiminnan kehittämiseen, työn organisointiin sekä palvelukonseptien ja toimintatapojen uudistamiseen ja digitalisointiin.
Ohjelmassa moniammatillinen tiimi skannaa Kasvu -auditilla ja syvähaastatteluilla organisaation lähtötilan sekä tavoitteet. Näiden pohjalta tuotetaan yhdessä johdon (johtoryhmät, hallitukset) ja henkilöstön kanssa kehitysehdotuksia, arkea palvelevia ratkaisuja ja ketteriä digitaalisia työkaluja johtamisen ja koko henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Muutosten fasilitointiapu maaliin saakka tulee tarpeen mukaan hankkeelta. Lisäksi johtajia ja esimiehiä tuetaan jaksamisessa ja sparrataan yksilöllisesti muutosten eteenpäin vientiin sekä ottamaan parempi työelämä aidosti arjessa haltuun.
Ohjelman avulla vauhditetaan osallistuvien organisaatioiden kilpailukykyä ja uudistumista. Samalla tuotetaan tietoa uudistumiseen, tuottavuuteen ja työelämän laatuun vaikuttavista asioista sekä luodaan toimintamalleja ja menetelmiä kestävän kilpailukykyisemmän työelämän edistämiseen muuttuvissa tilanteissa. Verkostohankkeet toteutetaan käytännönläheisinä kullekin organisaatiolle räätälöityinä kehittämishankkeina. Osallistuminen on helppoa. Vaihtoehtoja on omien resurssien ja tarpeiden mukaan kevyestä kokonaisvaltaiseen.
Kehityshankkeille haetaan rahoitusta Työsuojelurahastolta, eläkevakuutusyhtiöiltä ja Business Finlandilta. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kehittämisestä ja tutkimuksesta vastaa Skillmotor Oy yhdessä Pellervon taloustutkimus PTT:n kanssa. Mukana on oppilaitosverkosto ja kokeneiden yritysjohtajien mentoriverkosto.
Aikaisemmissa työelämän kehittämishankkeissa mukana olijat ovat saaneet erittäin hyviä tuloksia. Uusia tuotantoennätyksiä sairauspoissaolot ja häiriöt jopa puolittuivat. Työelämän laatu ja hyvinvointi parantuivat ja muutosmyönteisyys lisääntyi. Johtamisen laatu, oikeudenmukaisuus, työntekijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä osaaminen ja prosessin hallinta parantuivat.
Tule mukaan kehittämään organisaatiosi kilpailukykyä ja henkilöstön hyvinvointia!