Kasvu 2025 -tutkimus ja kehitysohjelma yrityksille ja järjestöille – paremman & kilpailukykyisemmän työelämän puolesta

 

Tervetuloa mukaan Kasvu 2025 -ohjelmaan!

Osallistumalla optimoit organisaatiosi toimintaa samanaikaisesti kilpailukyvyn, tuottavuuden, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin alueilla ja verkostoidut yli toimialojen. Löydät kipupisteet, nopeat tehostuskohdat sekä potentiaaliset kasvukohdat ja edistät organisaatiosi kestävää kehitystä palkitun moniammatillisen asiantuntijatiimin tukemana. Saat myös rahoitusta ja lisäresursseja kehitystyön toteutukseen.

Kasvu 2025 -ohjelma lähtee teidän tarpeistanne

Kunkin organisaation omista lähtökohdista räätälöitävien hankkeiden kesto on 1/2 – 2 vuotta. Osallistuminen on helppoa eikä edellytä pitkää sitoutumista tai raskasta byrokratiaa.
Vaihtoehtoja on omien resurssien ja tarpeiden mukaan kevyestä täsmäiskusta kokonaisvaltaiseen uudistumiseen.

Ohjelman painopisteet liittyvät ketteriin tulevaisuuden organisaatioiden tarpeisiin; strategiseen johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, muutosten hallintaan, toimintakulttuurin, johtamistavan ja esimiestyön uudistamiseen, työpaikan yhteistoiminnan ja henkilöstön kuulemisen kehittämiseen, psykologiseen omistajuuteen, hyvään joustavaan työn organisointiin ja prosessien tehostamiseen sekä palvelukonseptien ja toimintatapojen uudistamiseen.

Ohjelmassa ainutlaatuisen laajasti huippuosaamista yhdistelevä kehittäjätiimi skannaa Kasvu -audIT™ -työkalulla ja syvähaastatteluita hyödyntäen lähtötilan ja tavoitteet. Näiden pohjalta tuotetaan kiihdyttämöissä yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa kehityspolkuja- ja ehdotuksia, arkea palvelevia ratkaisuja ja ketteriä digitaalisia työkaluja johtamisen ja koko henkilöstön hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi johtajia ja esimiehiä tuetaan jaksamisessa ja sparrataan yksilöllisesti muutosten edistämiseen sekä ottamaan parempi työelämä aidosti arjessa haltuun. Ohjelman avulla lisätään merkittävästi osallistuvien organisaatioiden kilpailukykyä. Samalla tuotetaan tietoa uudistumiseen, tuottavuuteen ja työelämän laatuun vaikuttavista asioista sekä luodaan toimintamalleja ja menetelmiä kestävän kilpailukykyisemmän työelämän edistämiseen.

Rahoitus

Kehityshankkeille haetaan rahoitusta Työsuojelurahastolta, eläkevakuutusyhtiöiltä, ELY-keskuksilta ja Business Finlandilta. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kehittämisestä ja tutkimuksesta vastaa Skillmotor Finland Oy.

Ohjelman kehittäjätiimi koostuu kokeneista ammattilaisista. Sen jäsenillä on vankat näytöt kaikilta kehitettäviltä yritys- ja järjestötoiminnan osa-alueilta. Aikaisemmissa hankkeissa on toistuvasti rikottu ennätyksiä, mm. myynti on moninkertaistunut, sairauspoissaolot, hävikki ja häiriöt ovat puolittuneet sekä ilmapiirissä että henkilöstön työtyytyväisyydessä on todettu merkittäviä nousuja. Hankkeet ovat voittaneet myös kaksi vuoden henkilöstötekopalkintoa. Tule siis mukaan kehittämään organisaatiosi kilpailukykyä ja henkilöstön hyvinvointia! Samalla olet etulyöntiasemassa uusien strategisten ja digitaalisten työkalujen käyttöönotossa. Hankkeissa tuotetaan myös aineistoa LUT-yliopiston yrittäjyyden ja kestävän liiketoiminnan tutkimukseen, joten osallistumalla edistät Suomen ja koko maailman yrittäjyyden ja työelämän uudistamista.

Lisätietoja:

Tuula Eloranta, Skillmotor Finland Oy, p. 050 555 0234
Iiro Jussila, Skillmotor Finland Oy & LUT -yliopisto, p. 050 465 9899