IT yritys – Yrityskaupan jälkimainingeista selkeään johtamiseen ja prosesseihin

Meillä on oli juuri tehty yrityskauppa jossa johto vaihtui ja henkilöstö siirtyi vanhalta omistajalta kaupan mukana. Prosessit eivät kuitenkaan toimineet odotetusti, ilmapiiri oli synkkä ja yhteistyö hankalaa. Jotain tilanteelle piti tehdä, muttei tiedetty miten tilanteessa itse pääsisi eteenpäin. HR ottaa yhteyttä yrityksen ulkopuoliseen muutosvalmentajaan ja kertoi tilanteen. Tuula ja Hr haastattelivat henkilöstöä jonka pohjalta selvisi, että esimiestyö, rakenteet ja selkeät prosessit puuttuivat.

Henkilöstö ei kokenut tulevansa kuulluksi ja aikaisemman johdon kovat toimintatavat painoivat ilmapiiriä ja aiheuttivat pelkoa. Esimiehille perustettiin oma coachingryhmä, jolla varmistettiin esimiesten valmiudet toimia yhteneväisesti.

Myös johtoryhmän kanssa käytiin läpi palautteet ja pohdittiin johdon osalta tarvittavia toimenpiteitä. Valmentajan johdolla lähdettiin yhdessä etsimään parhaita johtamiskäytäntöjä ja standardoimaan esimiestyön tapaa ja tasoa, kasvattamaan yksilöllisesti heidän valmiuksiaan henkilöstön tarpeiden kohtaamiseen sekä käydään systemaattisesti läpi prosessien ongelmakohtia ja pullonkauloja. Täsmävalmennusta tarjottiin tarvelähtöisesti esimiehille, johdolle ja tiimeille.

Toimenpiteillä saatiin nopeasti näkyvää konkretiaa, yhteistyö sujuu, yhteisöllisyys on kasvanut, työilmapiiri on avoin ja välitön, prosessit hioutumassa saumattomiksi. Esimiesten kokemus valmennuksesta oli todella positiivinen ja arviot kiitettäviä. Henkilöstömittauksen tulosten perusteella esimiesten valmiudet olivat nousseet aivan uudelle tasolle. Johdolta tulee palautetta poikkeuksellisen tehokkaasta ja yrityksen toiminnan ytimeen iskevästä tekemisestä. HRn ja valmentajan yhteistyö erittäin tehokasta ja saumatonta. Voidaan sanoa, että puolessa vuodessa koko yrityksen toiminta nousi aivan uudelle tasolle.

Hyvää työtä jatketaan edelleen!

Henkilöstöjohtaja

– It-yritys