Työyhteisöt, hyvinvointi ja johtaminen

Olemme ainoana Suomessa auttaneet asiakkaamme voittamaan HENRY ry:n ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen jakaman Henkilöstöteko -palkinnon kaksi kertaa (Vaasan & Vaasan Oy vuonna 2006, Planmeca Oy vuonna 2010). Palkinto jaetaan vuosittain teolle tai hankkeelle, jonka mitattavat vaikutukset organisaation toimintaan ovat jo nähtävissä, ja jolla on kokonaisvaltaista merkitystä henkilöstön hyvinvointiin sekä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Planmeca Oy:n tarinasta kuulet katsomalla sivun alaosaan upotetun videon.

,,Muutoksia yritettiin turhaan vuosia ja tilanne vain paheni. Nyt ollaan unelmayhteisö.
– ScanLab Oy
Puolessatoista vuodessa henkilöstön tyytyväisyys nousi lukemasta -8 lukemaan +67. Myynti kasvoi +15% ja saavutimme 20% säästön palkkakustannuksissa.
– Suuryritys, noin 100 hengen yksikkö
Kehityshankkeen aikana sairauspoissaolojen määrät lähes puolittuivat pilottiyksikössä.
– Mainio Vire Oy

Kanssamme teette mahdottomasta mahdollista!

Avullamme  löydätte ratkaisut parempaan arkeen. Luotte hyvinvoivan ja ratkaisukykyisen työyhteisön, jossa esimiehet edistävät työyhteisön toimivuutta, hyvinvointia ja uudistumista. Johtajat ottavat paikkansa ja kykenevät toimimaan osana laadukasta johtoryhmää. Toimitusjohtajat löytävät uusia näkökulmia, raikkaita ajatuksia ja keinoja uudistua – myös suhteessa hallitukseen ja sen puheenjohtajaan. Avullamme luotte työyhteisön, joka kykenee haasteellisiin ja kipeisiinkin muutoksiin. Organisaationne tehokkuus ja toiminnan laatu paranevat. Vahvistatte  HR:n roolia osana työyhteisönne vahvistamista.

CoachIT®

Työyhteisö-, esimies- tai johtamisvalmennus – MUST jokaisen johtajan takataskuun!

Kokemus ratkaisee

Olemme tehneet runsaasti kehittämistyötä henkilöstökyselyiden pohjalta. Kykenemme syvähaastatteluiden avulla tunnistamaan paitsi unelmia myös ongelmien juurisyitä. Työkalupakkiimme kuuluvat niin ratkaisukeskeinen työnohjaus kuin lyhyt- ja psykoterapia. Tiimiltämme löytyy monipuolisen valmennuskokemuksen lisäksi runsaasti henkilökohtaista kokemusta esimiestyöstä, HR:stä, johtoryhmätyöstä, toimitusjohtajan tehtävistä. Hallitsemme tehokkuuden ja laadun jatkuvan parantamisen menetelmät. Työmme tuloksia hyödynnetään paitsi kotimaassa myös kansainvälisesti.

TyöhyvinvointiCoach

Mitä tehdä, kun henkilöstö stressaa, työ ei suju, poissaolot kasvavat ja ilmapiiri on huono? Entä, kun motivaatiossa on puutteita tai henkilöstöä muuten vaan ahdistaa?

Ota yhteyttä!

EsimiesCoach

Aiheuttavatko haasteelliset tilanteet ja konfliktit päänvaivaa yhteisönne esimiehille? Onko esimiesten vuorovaikutus- ja tiimityötaidoissa parannettavaa? Puuttuuko teiltä kenties esimiestyötä tukevia rakenteita ja käytänteitä?

Ota yhteyttä!

ExecutiveCoach

Onko edessä vaikeita keskusteluita tai päätöksiä ja sparraus olisi paikallaan? Askarruttaako organisaation tai sen toimintakulttuurin uudistaminen? Onko johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyssä parantamisen varaa?

Ota yhteyttä!

MuutosCoach

Tekeekö muutos kipeää? Onko sen johtaminen haasteellista? Kaipaatteko apua jännitteiden purkamiseen ja uusien muutosta edistävien toimintamallien luomiseen?

Ota yhteyttä!

LeanCoach

Askarruttaako teitä se, teettekö oikeita asioita? Tai teettekö asioita oikein? Kaipaatteko apua poikkeamien analysointiin ja arjen parhaiden käytänteiden tunnistamiseen?

Ota yhteyttä!

HRCoach

Kaipaatteko käytännön täsmäapua henkilöstöasioiden arkeen. Tarvistevatko jotkin HR:n osa-alueet kehittämistä tai koko järjestelmä uudistamista?

Ota yhteyttä!

Hanne Teräslehto

BS, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja coach.

Hannella on kokemusta niin yrityksen omistajuudesta kuin johtamisesta ja esimiestyöstä. Opintoja hänellä on psykologiasta, työnohjauksessa, coachingista ja yrittäjyydestä.

Hanne kykenee auttamaan työyhteisöjä voimaan paremmin, minkä kautta yritysten ja organisaatioiden työhyvinvointi, tuottavuus ja tehokkuus lisääntyvät. Hän tietää niin kokemuksen kuin opintojen kautta, kuinka merkittävä vaikutus työelämän kehittämisellä ja kokonaisvaltaisella työhyvinvoinnin lisäämisellä on yritysten kestävyyden kannalta. Hanne on toistuvasti havainnut, kuinka sairauspoissaolot vähenevät, työn tuottavuus kasvaa ja muutosvalmiudet kehittyvät yritysten investoidessa työyhteisönsä hyvinvointiin. Hanne tietää myös sen, kuinka yritys voi vahvistaa henkilöstön sitoutumista ja houkutella uusia ammattilaisia joukkoonsa.

Hannen ydinosaamista ovat ratkaisukeskeinen coaching ja työnohjaus sekä voimavarakeskeinen positiivinen psykologia.

Hiia-Maarit Tikka

Yrittäjä, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), työnohjaaja, työyhteisösovittelija, coach ja sairaanhoitaja.

Hiia-Maarit ei tyydy vain analysoimaan tai ymmärtämään asioita vaan niin yrittäjän kuin työntekijän kokemuksen perusteella, Hiia-Maarit pitää tärkeänä haasteiden ratkaisemista, toiminnan ylläpitoa ja tulevaisuuden tekemistä. Hiia-Maaritin mielestä tulevaisuus ei vaan tapahdu, vaan se tehdään.

Hiia-Maarit on työssään huomannut, että monet yritykset ovat jo oivaltaneet, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työntekijöistään hyvä huoli.

Hiia-Maaritin mielestä hyvän työyhteisön huoltamiseen ja hyvään huolenpitoon kuuluu motivoiva keskustelu, ratkaisukeskeinen yksilövalmennus, työnohjaus, coaching ja lyhtytterapia. Juuri nämä ovat Hiia-Maaritin ydinosaamista.

Asiakkaamme Planmeca Oy:n tarina. Vuoden Henkilöstöteko 2010.