Vuorovaikutustaidot aidon yhteistyön perustana

Meillä jokaisella on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi omana itsenämme. Psykologisen turvallisuuden vallitessa tämä tarve tyydyttyy. Turvallisuuden rakentamiseen on monia tapoja ja tasoja, mutta välttämätön perusta on hyvät vuorovaikutustaidot. Yksi työkalu, joka on meidän kaikkien ulottuvilla, on neljä K:ta. Neljän K:n avulla voi jokainen toimia niin, ettei kukaan kokisi tulevansa ohitetuksi tai muuttuvansa näkymättömäksi niin työyhteisössä kuin muuallakin. Neljän K:n avulla yhteistyö sujuu ja olemme parempaa seuraa muille.

Kaikki lähtee kunnioituksesta

Ensimmäinen K tarkoittaa kunnioitusta eli sitä, että lähtökohtaisesti kunnioitamme muita ihmisiä. Sanakirjan mukaan kunnioitus on myönteinen, ihmistä tai jotain kokonaisuutta, kuten kansakuntaa tai uskontoa, kohtaan tunnettu arvostava tunne. Kunnioitus on siis hyvin läheistä sukua arvostukselle. Tähän liittyy myös ihmiskäsitys eli se, että uskomme muista hyvää, uskomme siihen, että muilla on pohjimmiltaan hyvä tarkoitus, vaikka se ei välttämättä heti päälle päin näkyisikään.

Muiden kunnioitus ylettyy myös sellaisiin henkilöihin, jotka ovat erilaisia, jotka tekevät asiat toisella tapaa kuin itse ja joiden kanssa emme ole asioista samaa mieltä. Toista kunnioittavaa on kuunnella ja yrittää ymmärtää omasta ajattelusta poikkeavaa tapaa hahmottaa asioita.

Kuunteleminen on opeteltavissa oleva taito

Toinen K on kuuntelu eli kuuntelemme ja oikeasti kuulemme, mitä toinen sanoo. Tämä ei välttämättä ole kovin helppoa. Kuunnellessa on keskityttävä juuri siihen meneillään olevaan hetkeen, jotta oikeasti kuulisi, mitä toinen sanoo. Sen lisäksi olisi viesti vielä ymmärrettävä ja muistettava, jotta sitä voisi tulkita ja arvioida. Vasta tämän jälkeen tulee vastaamisen vuoro. Kuinka tyypillistä onkaan, että maltamme kuunnella vain pari ensimmäistä virkettä, kun jo alamme pohtia ja muodostaa omaa vastaustamme. Tällöin se kuunteleminen unohtuu eikä arvostuksen tunne välity.

Hiukan pelottavaakin minusta on amerikkalainen tutkimustulos, jonka mukaan lääkäri malttaa kuunnella potilastaan 18 sekuntia, jonka jälkeen hän keskeyttää tämän ja tekee omat tulkintansa. Jotain tärkeää ja valaisevaa jää varmasti sanomatta. Kuuntelemisen merkitys on valtavan suuri myös johtamisessa. Kuuntelu tekisi meistä kaikista parempia johtajia, työkavereita, vanhempia, puolisoita, ystäviä ja lähimmäisiä.

Kysyvä ei tieltä eksy

Kolmas K tarkoittaa kyselemistä. Kysymällä varmistamme, että olemme ymmärtäneet oikein sen, mitä olemme kuulleet. Lisäksi osoitamme kysymällä kiinnostusta. Kyselemisellä tarkoitan tässä kohtaa nimenomaan avoimia, tarkentavia, pohdintaa tai arviointia luovia kysymyksiä, joihin ei voi vastata yksiselitteisesti kyllä tai ei. Voimme tehdä tarkentavia kysymyksiä, jotka vievät eteenpäin ja kenties auttavat keskustelukumppaniamme pohtimaan ja katsomaan asiaa toisesta näkökulmasta. Hyvä ja osuva kysymys voi sytyttää lampun keskustelukumppanin päässä, eli hän voi oivaltaa jotain sellaista, jota ei ole aiemmin osannut ajatellakaan.

Kannusta, kiitä ja kehu

Neljäs K on kannustaminen ja kiittäminen. Dalai Lama on sanonut ”Ole aina ystävällinen, kun se on mahdollista. Se on aina mahdollista”. Itse olen tykännyt vääntää sen muotoon ”Anna aina positiivista palautetta, kun se on mahdollista. Se on aina mahdollista.” Tässä meillä on apuna ihmeelliset aivomme, sillä asioita, joihin kiinnitämme huomiota, alkaa löytyä! Jos etsimme virheitä ja epäkohtia, niitä taatusti löytyy. Samoin löytyy myös hyviä asioita, kun niihin kiinnittää huomionsa. Nämä huomiot kannattaa saman tien sanoa ääneen kyseiselle henkilölle. Esihenkilönkään ei ole hyvä säästää kehuja kerran vuodessa pidettävään kehityskeskusteluun, vaan annettava niitä jatkuvasti reaaliaikaisesti. Kehityskeskusteluun voi kyllä lisäksi koota yhteenvedon vuoden ajalta.

Marcial Losada on tutkinut hyvin menestyneitä yrityksiä ja havainnut, että niissä positiivisten kommenttien määrä oli suurempi kuin negatiivisten, yli 3:1, ja huipputiimeissä esiintyi yhtä negatiivista kommenttia kohden jopa kuusi positiivista kommenttia. Positiivisuuden vallitessa ihmiset ovat rennompia, he jakavat asioita, myös keskeneräisiä ja kehittämisehdotuksia syntyy enemmän. Ihmiset kokevat tulevansa hyväksytyiksi sellaisina kuin ovat. Energia suuntautuu työntekoon, kun ei eletä pelossa. Kannustaminen ja kehuminen siis kannattaa tuloksen tekemisenkin näkökulmasta.

Neljän K:n kampanja

Neljän K:n käyttöönotto on helppoa ja mahdollista meille kaikille. Työyhteisö voisi vaikka päättää pitävänsä Neljän K:n kuukauden, jonka aikana jokainen ottaisi tämän työkalun käyttöönsä (myös työyhteisön ulkopuolella). Kuukauden päästä arvioitaisiin, mitä tapahtui. Takaan, että tulokset tulevat olemaan mullistavia!

Marja Konttila
Työyhteisöcoach