Onko työyhteisössänne omistajuuden tunnetta?

Hyvälle johtajalle on ominaista pohtia, kuinka saisi työyhteisössään toimivat ihmiset viihtymään, sitoutumaan yhteisöön ja laittamaan itsensä likoon – jopa yli odotusten. Pohdinnan taustalla voivat olla paitsi taloudelliset menestyspaineet myös aito halu huomioida henkilöstön tarpeita. Me kaikki haluamme kokea työmme merkitykselliseksi ja olla osa yhteisöä, jossa on aito tekemisen meininki.

Hyödyllinen osa johtajan työkalupakkia

”Uusi” työkalu johtajan pakkiin

Ihmelääkkeitä ei ole keksitty, mutta hyviä älyllisiä työkaluja on kehitetty paljonkin. Eli teoriaan pohjautuvia keinoja henkilöstöön liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi Suomessa harvemmin huomiota saanut keino on noussut maailmalla johtamistutkijoiden kiinnostuksen kohteeksi. Psykologiseksi omistajuudeksi kutsutun tilan on havaittu selittävän edellä mainittuja asenteita ja käyttäytymistä ja monta muutakin johtajia askarruttavaa asiaa. Myös työyhteisöjen pimeitä puolia.

Psykologinen omistajuus viittaa niihin fiiliksiin, jotka liitämme erilaisiin meille tärkeisiin kohteisiin. Esimerkiksi keksimiimme ideoihin, kirjoittamiimme teksteihin, luomiimme logoihin, hankkimiimme asiakkaisiin, läheiseksi tulleisiin työtovereihin ja vuosia käyttämiimme kahvikuppeihin toimistoillamme. Kun tunnemme jonkin kohteen omaksemme ja osaksi itseämme, tunnemme siitä ylpeyttä, koemme olevamme siitä vastuussa ja olemme valmiita puolustamaan sitä. Saatamme toisinaan olla mustasukkaisia, jos koemme jonkin tai jonkun uhkaavan suhdettamme tähän omistajuuden tunteiden kohteeseen. Tämä mustasukkaisuus voi aiheuttaa isojakin ongelmia yhteisön toiminnassa.

Avuksi tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä

Johtajille ja esihenkilöille psykologisen omistajuuden ymmärtäminen ja tunnistaminen on arvokasta. Sen positiivisia puolia voidaan valjastaa edistämään yrityksen toiminnan tehokkuutta, lujittamaan henkilöstön uskollisuutta ja lisäämään henkilöstön työtyytyväisyyttä. Sen negatiivisia puolia voidaan puolestaan hillitä ja täten vahvistaa työyhteisön toimivuutta. Esimerkiksi räiskyvät reviiririidat työpaikalla voivat hyvinkin löytää taustansa omistamisen psykologiasta. Ilmiön tuntemalla voi löytää keinot sen käsittelyyn eri osapuolet ja heidän tunteensa huomioiden.

Psykologinen omistajuus voidaan ja se tulisi huomioita muotoiltaessa töitä, rakennettaessa tiimejä, määriteltäessä henkilöstön osallistamisen muotoja ja kehitettäessä työyhteisön viestintää. Omistajuuden tunteiden kehittymistä työhön voi edistää muotoilemalla työn siten, että se tarjoaa tekijälleen vaikutusmahdollisuuksia ja palautetta. Tiimin psykologista yhteyttä työhönsä voi vahvistaa tarjoamalla sille mahdollisuuksia toimia itseohjautuvasti. Koko työyhteisöä voi auttaa kokemaan yritys omakseen osallistamalla heidät kattavasti strategioiden laadintaan. Omistajuuden tunteiden kannalta sopivaa puhetta voi organisaatiossa aikaansaada kiinnittämällä huomioita siihen, kuinka työstä, organisaation eri osista ja koko organisaatiosta puhutaan. Ja millaiseen rooliin kukin työntekijä puheessa asemoidaan.

Liikkeelle omista kokemuksista

Psykologisen omistajuuden valjastaminen edistämään yrityksen tuottavuutta ja henkilöstön hyvinvointia edellyttää, että tekijöillä on syvällinen ymmärrys ilmiöstä, sen taustatekijöistä ja seurauksista. Siksi on tärkeää perehtyä psykologiseen omistajuuteen kirjallisuuden kautta ja asiantuntijoita hyödyntäen. Ota aihe esiin vaikkapa seuraavilla virtuaalikahveilla työkaverisi kanssa. Tunnistatteko tilanteita, joissa omistajuuden tunteet jylläsivät? Kokemusten vertaaminen on usein hauskaa. Keskustelunne voi toisaalta johdattaa teidät työyhteisönne tunnistamattomien voimavarojen ja ongelmienne piilevien juurisyiden äärelle. Silloin olette saavuttaneet jo paljon.


Iiro Jussila

Iiro on tiimimme jäsen. Kirja, jonka hän julkaisi psykologisesta omistajuudesta yhdessä professorikollegansa kanssa vuonna 2011, oli seuraavana vuonna ehdolla maailmassa eniten johtamistietämystä edistäneen kirjan palkintoon.


Psychological Ownership and the Organizational Context: Theory, Research Evidence, and Application (New Horizons in Management series) (Finalist, George R. Terry Book Award, AoM2012)