Asiantuntijamme Suomen Muotoilusäätiön haastattelussa

Suomen Muotoilusäätiön yrityskumppaniverkoston jäsen Skillmotor Finland Oy on ratkaisukeskeinen tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittäjä, joka palvelee yrityksiä monipuolisilla valmennuksilla. Skillmotorin asiakkaita ovat pörssiyhtiöt, pk-, perhe- ja osuustoimintayritykset eri toimialoilta sekä järjestöt ja säätiöt yhteiskuntaelämän eri alueilta.

Haastattelimme Professori Iiro Jussilaa tämän hetken suosituimmista yritysvalmennuksista. Yleisesti valmennusten avulla toimintaa kehitetään syvällisesti omistajien strategioista henkilöstön arjen hetkiin. Palvelua saa Suomessa, kansainvälisesti ja virtuaalisesti. Skillmotorin toimipaikka on Vihdissä, jossa jo 1500-luvulla toimineen maatilan miljöö ja tunnelmallinen päärakennus Villa Söder tarjoavat kodikkaat puitteet työskentelyyn pienryhmien, hallitusten, johtoryhmien ja tiimien kanssa.

Skillmotorin palveluiden perustan muodostaa kansainvälisessä yhteistyössä kehitetty Terve organisaatio- malli. Mallin ytimessä on ajatus, että organisaation erilaiset ulottuvuudet ja pääomat ovat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä. Olennaista mallissa on myös ihmisten ja erilaisuuden arvostaminen, joka korostuu osallistavassa työskentelyssä.

Top 5 suosituimmat valmennukset Skillmotorilla

1. Kattavat työyhteisöjen kehittämishankkeet

Tähtäimenä terve organisaatio inhimillisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Kaikki kaipaavat selkeätä visiota, jotta jokainen työyhteisön jäsen osaa toimia tavoitteiden mukaisesti. Selkeyttäminen ja kaikkien osapuolien kuuntelu on avain asemassa. Kohtaamisen merkitystä osana kehitystyötä ei voi väheksyä. Työyhteisöhankkeet tukevat aina yrityksen omia tavoitteita. Yleisimmin niillä saavutetaan vähemmät sairauspoissaolot, myynnin kehitystä ja erityyppistä talouden/kulujen hallintaa.

2. Hallintovalmennukset

Valmennuksien tehtävä on yrityksen tai järjestön hallitustyöskentelyn kehittäminen ja tyypillisesti tähän liittyy myös roolien ja tehtävien kirkastaminen suhteessa johtoryhmään, Advisory Boardiin ja/tai hallintoneuvostoon. Tehokkaalla osallistamisella rakennetaan yksilöllisesti yritykselle sopiva, tuore toimintamalli pitkää aikaväliä silmällä pitäen.

3. Johtamisen kehittäminen

Johtotiimejä kehitetään usein kokonaisuutena. Yksilövalmennuksina juuri nyt kysytään mm. toimitusjohtajan starttipakettia. Siinä kuljetaan toimitusjohtajan rinnalla alkumatka tiedollisesti, taidolisesti ja henkisesti tukien sekä tarvittaessa yhdessä yrityksen strategiaa ja vastuualueita määritellen.

4. Kasvu ja liiketoiminnan kehittäminen

Yritykset painiskelevat usein hyvin samantyyppisten ongelmien kanssa maailman tilanteesta huolimatta. Liiketoiminta- ja kasvustrategiat täytyykin tehdä kokonaisvaltaisen kehittämisen ehdoilla. Kaikilla yrityksillä on vastuu omasta toimintaympäristöstään. Kasvuun on helpompi keskittyä, kun on raivattu esteet kasvun tieltä, riskit tunnistetaan ja avainluvut pidetään tiukassa seurannassa.

5. Henkilökohtainen työnohjaus ja sparraus

Valmennuksessa pyritään saamaan nopeita tuloksia ajankohtaisiin haasteisiin. Teho perustuu pitkään ymmärrykseen organisaatioelämästä ja työyhteisössä toimimisesta. Luottamukselliset keskustelut kuljettavat juurisyiden äärelle, avaavat solmukohtia ja auttavat ratkaisujen löytymisessä.

Iiro korostaa, että asioiden ytimeen päästään parhaiten räätälöidyillä valmennuksilla. Skillmotor lähtee aina liikkeelle haastattelujen ja kohtaamisten merkeissä. Hän rohkaisee yrityksiä ottamaan rohkeasti yhteyttä kaikissa kehitystarpeissa, oli sitten kyseessä pieni yksityiskohta tai iso kasvustrategia.

Kestäviä ratkaisuja ja nopeita tuloksia

Skillmotor pyrkii aina tuottamaan todennettavia ja pysyviä toimintatapa- ja kulttuurimuutoksia. Filosofiana on ensin kotiuttaa asiakkaalle nopeat voitot, sitten viedä uusia ratkaisuja ketterästi asiakkaiden arkeen ja lopuksi varmistaa organisaation kestävyys sekä pysyvät rakenteet. Kehittäminen on kestävyyslaji ja uusien toimintatapojen vieminen maaliin on Skillmotorille kunnia-asia. He suosivat ketteriä, henkilöstölähtöisiä menetelmiä ja tarvittaessa epäsovinnaisia luovia keinoja. Nauru yhdistää ihmisiä tehokkaasti ja avaa ovia aivojen sopukoissa. Jos muutosvastarinta on poikkeuksellisen kovaa, he menevät sisään tarvittaessa takaoven kautta.

Prof. Iiro Jussila
Partner, Skillmotor Finland Oy

LinkedIn
iiro.jussila@skillmotor.com
p. +358 50 465 9899