Asiantuntijat

×

Tuula Eloranta

Toimitusjohtaja, ETM, tutkimusjohtaja, työyhteisö (HRD)- ja prosessikehittäjä (Lean), ratkaisukeskeinen työnohjaaja- ja terapeutti, NLP-coach, sovittelija ja co-operation valmentaja.

Tuula on rohkea työelämän kehittämisen pioneeri. Hän on erikoistunut tuottavuuden ja hyvinvoinnin samanaikaiseen kehittämiseen, haastaviin muutoksiin ja monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Tuulalle on lähes mahdotonta sanoa ei. Hänellä on erityinen taito löytää toivoa ja ratkaisut mahdottomaltakin vaikuttaviin tilanteisiin. Tuula on johdon ja esimiesten sparraaja, jolla on 24/7 vastaanotto.

Tuulan tausta on Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksella tutkimusjohtajan sekä Työterveyslaitoksen psykologian osastolla vastuullisena tutkijana ja kehittämiskonsulttina.

Tuulan ydinosaamista ovat mahdottomat muutokset ja kompleksiset kokonaisuudet, toimivan arjen, prosessien ja mielen kehittäminen.

×

Kari Halttu

Palvelumuotoilija, digitaalinen tuotekehitys JET. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JET.

Kari on kokenut palvelumuotoilija, jolle on tärkeää leikkiä laatikon ulkopuolella. Hän haluaa saada asiakkaat ajattelemaan, ettei sitä kuuluisaa boksia ole olemassakaan. Sitä, jonka ulkopuolelta asioita tulisi katsoa. Täten Kari auttaa yrityksiä olemaan kekseliäämpiä, vapautumaan, voimaantumaan ja energisöitymään. Kari on osallistunut lukuisiin prosesseihin, joissa on kerätty monipuolisesti käyttäjätietoa ja selvitetty syvällisesti asiakkaiden ongelmia. Ja auttanut ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka ovat ratkaisemisen arvoisia.

Kari on tehnyt yritysten kanssa yhteistyötä vuosien ajan auttaen niitä muuttamaan maailmaansa. Hänellä on kyky auttaa yrityksiä kehittymään järjestelmällisesti, askel askeleelta, paremmaksi, tuottavammaksi ja kestävämmäksi. Karin ydinosaamiseen lukeutuvat palvelumuotoilu ja digitaalinen tuotekehitys.

×

Iiro Jussila

Portfolioyrittäjä, omistajuustohtori, johtamisprofessori ja tieteen kesyttäjä.

Iiro nauttii siitä, että voi auttaa ihmisiä ympärillään menestymään. Hän on monen pk-yrityksen osakas ja hallituksen puheenjohtaja tai jäsen. Iiro on tutkinut ja itse elänyt niin tiimi- kuin perheyrittäjyyttä.

Iiro on toiminut myös suuryritysten hallintotehtävissä ja kouluttanut suuryritysten johtoa ja hallintoa. Iiro tuntee niin kokemuksen kuin tutkimuksen kautta myös osakeyhtiöistä poikkeavat yhteisömuodot, kuten osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt ja yhdistykset. Hän osaa siis ottaa yhteisöjen erityispiirteet huomioon toimiessaan näiden kanssa.

Iiro on toiminut toimitusjohtajana ja yritysjohdon sparraajana yhteensä liki vuosikymmenen ajan.

Iiron ydinosaamista ovat tiimi- ja perheyrittäjyys, johtajuus, strateginen johtaminen, johtoryhmätyö ja hallitustyö, omistajuus ja jäsenyys.

×

Marja Konttila

Master coach, kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti, Johtamisen erikoisammattitutkinto JET, työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen asiantuntija, terveydenhoitaja AMK, työterveyshoitaja

Marja haluaa auttaa ihmisiä löytämään oman tiensä ja ratkaisunsa, mikä työssä tai muuten elämässä juuri tällä hetkellä on tärkeintä. Marjan kokemus kertoo, että oikea suunta löytyy, kun ihminen pysähtyy tiedostamaan omia toiveitaan ja antaa tilaa myös unelmille ja yhteensovittaa nämä yrityksen tavoitteiden kanssa.

Marja on työuransa aikana tarkastellut työhyvinvointia monesta näkökulmasta työntekijänä, esimiehenä, työterveyshoitajana ja työkykyjohtamisen asiantuntijana. Tämän kokemuksen kautta Marja kykenee samaistumaan erilaisiin rooleihin ja edistämään hyvinvoinnin kannalta olennaisissa tehtävissä toimivien välistä yhteistyötä.

Esimiesten ja työyhteisöjen valmennuksissa Marjan mielenkiinto kohdistuu erityisesti työyhteisöjen myönteiseen vuorovaikutukseen ja valmentavaan johtamiseen.

×

Sami Lehtovaara

Industrial Designer.

Sami on loistava muotoilija, jolla on jo neljännesvuosisadan kokemus alalta. Hänen erikoistumisalueitaan ovat teollisten tuotteiden muotoilu, käyttäjäkokemuslähtöinen suunnittelu, digitaalisten tuotteiden ja palveluiden muotoilu sekä brändäys. Identiteetit, strategiat ja markkinointi ovat Samille tuttuja.

Hänen kanssaan työskennelleet tietävät Samin hioutuneen 15 johtajavuoden aikana poikkeuksellisen hyväksi ihmisten ja projektien johtajaksi. Hänen johdollaan tiimit tietävät mitä heiltä odotetaan ja projektit saadaan maaliin niille asetettujen aikarajoitteiden puitteissa. Näiden taitojensa vuoksi Sami onkin erinomainen ihminen opastamaan muita paitsi muotoilussa myös sen johtamisessa.

×

Mirja Salo

Kauppatieteen maisteri, yrittäjä, konsultti ja ratkaisukeskeinen valmentaja.

Mirjalla on laaja kokemus eri toimialojen kaupallisista ja myynnin johtotehtävistä kotimaan markkinoilla ja kansainvälisesti. Hänelle on tuttuja niin tukku- kuin vähittäiskauppa ja vienti sekä tuonti.

Mirja on toiminut myös yrittäjänä ja aloittelevien yrittäjien sparraajana. Viime vuodet Mirja on toiminut etupäässä erilaisten avainhenkilöiden rekrytoinnin tehtävissä.

Halki elämänsä Mirja on vahvistanut osaamistaan erilaisten koulutusten kautta. Hänestä on tullut mm. neurolingvistisen prosessoinnin ja kommunikoinnin taitaja. Mirjalle on tärkeää tunnistaa ihmisten potentiaali ja auttaa ihmisiä ottamaan taitonsa ja voimavaransa käyttöön.

×

Hanne Teräslehto

BS, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja ja coach.

Hannella on kokemusta niin yrityksen omistajuudesta kuin johtamisesta ja esimiestyöstä. Koulutustaustaa hänellä on psykologiasta, työnohjauksesta, coachingista ja yrittäjyydestä.

Hanne kykenee auttamaan työyhteisöjä voimaan paremmin, minkä kautta yritysten ja organisaatioiden työhyvinvointi, tuottavuus ja tehokkuus lisääntyvät. Hän tietää niin kokemuksen kuin opintojen kautta, kuinka merkittävä vaikutus työelämän kehittämisellä ja kokonaisvaltaisella työhyvinvoinnin lisäämisellä on yritysten kestävyyden kannalta. Hanne on toistuvasti havainnut, kuinka sairauspoissaolot vähenevät, työn tuottavuus kasvaa ja muutosvalmiudet kehittyvät yrityksen investoidessa työyhteisönsä hyvinvointiin. Hanne tietää myös sen, kuinka yritys voi vahvistaa henkilöstön sitoutumista ja houkutella uusia ammattilaisia joukkoonsa.

Hannen ydinosaamista ovat ratkaisukeskeinen coaching ja työnohjaus sekä voimavarakeskeinen positiivinen psykologia.

×

Hiia-Maarit Tikka

Yrittäjä, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), työnohjaaja, työyhteisösovittelija, coach ja sairaanhoitaja.

Hiia-Maarit ei tyydy vain analysoimaan tai ymmärtämään asioita vaan niin yrittäjän kuin työntekijän kokemuksen perusteella, Hiia-Maarit pitää tärkeänä haasteiden ratkaisemista, toiminnan ylläpitoa ja tulevaisuuden tekemistä. Hiia-Maaritin mielestä tulevaisuus ei vaan tapahdu, vaan se tehdään.

Hiia-Maarit on työssään huomannut, että monet yritykset ovat jo oivaltaneet, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työntekijöistään hyvä huoli.

Hiia-Maaritin mielestä hyvän työyhteisön huoltamiseen ja hyvään huolenpitoon kuuluu motivoiva keskustelu, ratkaisukeskeinen yksilövalmennus, työnohjaus, coaching ja lyhytterapia. Juuri nämä ovat Hiia-Maaritin ydinosaamista.