Asiakkaiden omia tarinoita

Mainio Vire Oy – Sairauspoissaolot puolittuivat

Kehityshankkeen aikana sairauspoissaolojen lähes puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna pilottiyksikössä. Hankkeen aikana kehitimme esimerkiksi perehdyttämistoimintaa – järkeistettiin ja juurrutettiin käytäntöjä. Tästä on saatu hyvää palautetta uusilta …

ScanLab Oy – Muutoksia yritettiin vuosikausia – nyt ollaan unelmatyöyhteisö

Meillä oli taustalla iso organisaatiomuutos ja vuosia kestänyt työyhteisön kireys. Muutoksia oli yritetty turhaan tehdä mm. työterveyden kanssa. Tuntuu, että tilanteet vain pahenivat ja toivo …

Paroc Oy – apua tilanteisiin joita omin keinoin ei HR:ssä pystytty ratkaisemaan

HR:ssä tulee vastaan monenlaisia tilanteita ihmisten kanssa. Tiimit eivät toimi tai ihmiset eivät tule toimeen toistensa kanssa. Monta haastetta olemme selvittäneet itse oman HR-tiimin kanssa, …

IT yritys – Yrityskaupan jälkimainingeista selkeään johtamiseen ja prosesseihin

Meillä on oli juuri tehty yrityskauppa jossa johto vaihtui ja henkilöstö siirtyi vanhalta omistajalta kaupan mukana. Prosessit eivät kuitenkaan toimineet odotetusti, ilmapiiri oli synkkä ja …

Teollisuusyritys – Tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani

Projektin alussa olimme kaikki kiireisiä ”tulipalon sammuttajia”, joilla ei tuntunut aika riittävän oikein mihinkään. Projektin aikana arki rauhoittui ja asiat saatiin haltuun. Saatiin myös keinoja …

Mielenterveysyksikkö – Työnohjauksessa saatiin ihan älyttömästi aikaan

Alussa oltiin tosi väsyneitä ja kiinnitettiin huomiota negatiivisiin asioihin. Jo ensimmäisellä kerralla ilmapiiri muuttui ja saatiin valtavasti energiaa. Ollaan saatu ihan älyttömästi aikaan ja kaikki …

PartyLite – Johdon coachingprosessi jossa jokainen löysi roolinsa

Alkutilanteessa myyntijohto oli todella kovilla ja myynti ei vetänyt odotetusti. Valmennuksen tavoitteena oli tukea myyntijohdon hyvinvointia ja ryhmäytymistä sekä antaa työkaluja myös kentän voimaannuttamiseen. ”Alussa …

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ylitti kaikki odotukset

Riitaisena johtoyhmänä lähdettiin miinuksesta liikkeelle ja nyt ollaan lähellä kymppiä. Lähestymistapa on yhdistelmä suomalaista jämäkkyyttä, ruotsalaista osallistamista ja saksalaista järjestelmällisyyttä – ja tämä toimii! Tulokset …

Yksilövalmennus – Apua ammatillisen minäkuvan pirstoutumiseen

Työskentelin Hannen kanssa selvittääkseni haasteellista tilannetta, joka liittyi erityisesti ammatillisen minäkuvan pirstoutumiseen. Hanne auttoi järjestelemään ajatteluani ja tunne-elämääni. Koska ihmisen elämään kuuluu muutakin kuin työtä, …