Asiakastarinoita

Työyhteisöt, hyvinvointi ja johtaminen

Mielenterveysyksikkö – Työnohjauksessa saatiin ihan älyttömästi aikaan

Alussa oltiin tosi väsyneitä ja kiinnitettiin huomiota negatiivisiin asioihin. Jo ensimmäisellä kerralla ilmapiiri muuttui ja saatiin valtavasti energiaa. Ollaan saatu ihan älyttömästi aikaan ja kaikki on mukana. ”Joo, tehdään vaan…!” Myös kiirepuhe on vähentynyt. Oma ajatusmaailma ja puhe on muuttunut ja se vaikuttaa asukkaisiin. Myös asukkaat on muuttuneet. Kehuu toisiaan, aktivoituneet ja omatoimisia. On kivaa olla töissä!

Esimies ja työnohjausryhmä

 

Teollisuusyritys – Tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani

Projektin alussa olimme kaikki kiireisiä ”tulipalon sammuttajia”, joilla ei tuntunut aika riittävän oikein mihinkään. Projektin aikana arki rauhoittui ja asiat saatiin haltuun. Saatiin myös keinoja ottaa työntekijöitä enemmän mukaan, sitouttaa ja motivoida. Huomioiminen lisäsi palautetta ja ideoita, mikä johti uusiin parannuksiin tuotannossa. Samalla työmäärällä tuotantoprosessi tehostui ja laatu parani. Rahallisesti saavutettiin 8 m€:n säästöt ja suurempi bonus kaikille osaston työntekijöille. Tuula antoi meille uuden näkökulman asioihin ja avaimet onnistuneeseen projektin läpivientiin projektin koosta riippumatta.

Tuotantopäällikkö ja esimiehet

 

ScanLab Oy – Muutoksia yritettiin vuosikausia –  nyt ollaan unelmatyöyhteisö

Meillä oli taustalla iso organisaatiomuutos ja vuosia kestänyt työyhteisön kireys.  Muutoksia oli yritetty turhaan tehdä mm.  työterveyden kanssa. Tuntuu, että tilanteet vain pahenivat ja toivo oli jo menetetty.

Sitten aloitettiin koko työyhteisön kehittävät työnohjaukset ja tilanne muuttui.  Kaikki aktivoituivat ja osallistuivat asioiden käsittelyyn ja ratkaisujen löytymiseen. Jokaisella kerralla löytyi konkreettisia parannuskeinoja käsiteltyihin prosesseihin. Asioita lähestyttiin simppelisti ihmisten luontaisen käyttäytymisen kautta. Tuula todella tuntee työyhteisöjen vuorovaikutustilanteet ja niiden mahdolliset ongelmakohdat. Yhteisissä tilaisuuksissa opittiin uusia asioita toisistamme ja työyhteisöön on tullut lisää avoimuutta, arvostusta ja ihanaa virtaa.  Hyvä yhteistyö näkyy myös huippulaadussa, auditoinneissa ja asiakkaiden palvelussa. Yhdessä on luotu myös uusia rakenteita ja toimintamalleja jotka tukevat koko työyhteisön kehittymistä tulevaisuudessakin. Hyvä vaan jatkuu! En ikinä olisi uskonut, että meillä puhutaan tällaisista asioista.

Leena Erkkilä, toimitusjohtaja

 

Mainio Vire Oy – Sairauspoissaolot puolittuivat

Kehityshankkeen aikana sairauspoissaolojen lähes puolittuivat edelliseen vuoteen verrattuna pilottiyksikössä.

Hankkeen aikana kehitimme esimerkiksi perehdyttämistoimintaa – järkeistettiin ja juurrutettiin käytäntöjä. Tästä on saatu hyvää palautetta uusilta työntekijöiltä ja sijaisilta. Myös työnjaot ja vastuut ovat selkeytyneet ja konkretisoituneet: Omahoitajan työ on muuttunut kokonaisvastuuksi asukkaan hyvinvoinnista ja asukkaan asioiden hoitajaksi ja puolestapuhujaksi. Olemme keskittyneet perustehtävään ja asukkaiden onnellisen elämän mahdollistamiseen sähläyksen ja turhan työn sijasta.

Kokemukset hankkeessa käytetystä pienryhmämallista ovat niin kannustavia että olemme ottaneet sen toimintatavaksemme koko yrityksessä. Tavoitteemme on että 80 % yksiköistämme käyttää pienryhmämallia osallistavan ja valmentavan johtamisen välineenä vuoden 2011 loppuun mennessä.

Henkilöstö- ja laatujohtaja Leena Kreus

 


PartyLite – Voimaannuttava johdon coachingprosessi jossa jokainen löysi roolinsa

Alkutilanteessa myyntijohto oli todella kovilla ja myynti ei vetänyt odotetusti. Valmennuksen tavoitteena oli tukea myyntijohdon hyvinvointia ja ryhmäytymistä sekä antaa työkaluja myös kentän voimaannuttamiseen. ”Alussa ajattelin, että näin kokeneelle johtajalle kenelläkään ei voi olla enää mitään annettavaa. Jouduin perumaan puheeni.”  Tuulan vetämä ratkaisukeskeinen prosessi oli meille hyvin voimaannuttava. Jokainen löysi oman roolinsa tiimissä ja huomasi olevansa tärkeä henkilö ryhmässä omana itsenään. Saimme käyttöömme valmennuksellisia ja konkreettisia työvälineitä, joita voimme käyttää edelleen omassa työssämme. Valmennuksen myötä ollaan keskitytty enemmän pieniin onnistumisiin ja niiden myötä saa energiaa ja iloa omaan työhön. Valmennuksen aikana myös pysähtyi ja lisäsi työhyvinvointia parantavia asioita omaan elämäänsä.

PartyLite tytöt, Sanna, Anki ja Riitta

 

Paroc Oy – Apua tilanteisiin joita omin keinoin ei HR:ssä pystytty ratkaisemaan

HR:ssä tulee vastaan monenlaisia tilanteita ihmisten kanssa. Tiimit eivät toimi tai ihmiset eivät tule toimeen toistensa kanssa. Monta haastetta olemme selvittäneet itse oman HR-tiimin kanssa, ja meillä on useita työkaluja parantaa työryhmien yhteistyötä. Mutta välillä ainakin itselle on tullut vastaan tilanteita, joita en ole enää omin keinoin pystynyt ratkaisemaan. Olen käyttänyt Hannen asiantuntijuutta ratkomaan näitä, ja voin täydestä sydämestä suositella palvelua.

Esimerkkinä tilanteesta, jossa teimme yhteistyötä, voisin mainita kahden henkilön välisen kärjistyneen tilanteen, jossa henkilöt eivät pystyneet työskentelemään viereisissä avotiloissa, jakamaan työtä keskenään tai edes kommunikoimaan normaalisti toisilleen. Molemmat henkilöt olivat myös sairaslomilla ja tilanne kärjistyi yhteenottoihin toimistossa. Muutamalla Hannen ratkaisukeskeisellä istunnolla saimme yhteistyön asialliselle tasolle, ja tilanne on ollut rauhallinen jo useamman vuoden sen jälkeen.

Olen käyttänyt Hannea myös tiimien yhteistyön parantamisessa, jolloin tilanne ei ole ollut näin akuutti. Olemme myös näissä tapauksissa saaneet selkeitä parannuksia tilanteeseen, ja erityisesti tiimien vetäjät ovat saaneet vahvistusta ja tunteen, että eivät ole yksin asioiden kanssa.

Taija Lehtola, Henkilöstöjohtaja

 

Yksilöllinen valmennus – Oikeasti käytiin asioita läpi ja mietittiin niihin ratkaisuja

“Luonasi oli aina helppo käydä, Kun ystävän luokse olisi mennyt vaihtamaan kuulumisia. Sillä erolla, että oikeasti käytiin asioita läpi ja mietittiin niihin ratkaisuja. Kaikista asioista oli helppo jutella Hannen kanssa .

Vaikka varsinaista työnohjaukseen en hakeutunut niin silti sekin puoli tuli käytyä terapian ohessa. Ja varmasti osaksi sen takia päätin myös hakea uutta työpaikkaa heti kun voimavarani paranevat. Näin kävi ja nyt on uusi työpaikka!

Tiia Kokko

 

PartyLite – Erimielisyyksistä aitoon tiimityöhön

Meillä oli myyntitiimissä Ruotsissa ja Norjassa erimielisyyksiä. 4 kk ratkaisukeskeisessä coachauksessa kissa nostettiin pöydälle ja lähdettiin lisäämään ymmärrystä toisista ja parantamaan yhteistyötaitoja. Päästiin yksimielisyyteen yhteisestä tavoitteesta ja avattiin kommunikoinnin solmuja.  Ratkaisuksi tarjottiin kasvotusten tapaamisia etäkokousten ohella. Kentän henkilöt ottivat uusia työtapoja kokeiluun. Mirja kommunikoi osallistujien kanssa keskustellen yhdessä ja erikseen ja kuunnellen kaikkien tuntemuksia ymmärtäväisesti ja sai osallistujien kanssa luotua luottamuksellisen yhteyden.

Kun yhteinen tiimin coachaus oli ohi, esimies halusi vielä jatkaa omaa coachausta, jotta hän voisi kehittää omia kommunikointitaitojaan ja johtamistapaansa. Coachaus sai esimiehen katsomaan itseään peilistä ja huomaamaan kehittämiskohteita käytöksessään. Hän oppi vaihtoehtoisia tapoja sanoittaa keskusteluja muiden kanssa. Mirjan kanssa oli helppo keskustella ja hän haastoi kysymyksilläään esimiehen näkemään johtamistaan eri näkökulmista.

Koen, että Mirja ammattitaito ratkaisukeskeisestä coachauksesta ja ihmisläheinen asenne auttoi meidän myyntitiimiämme antaen heille työkaluja kohdata ja huomioida erilaisia persoonallisuuksia ja hyödyntää tiimin henkilöiden erilaisuutta tiimityöskentelyssä.

Koskettavin palaute tuli 11 kk myöhemmin yhdeltä kentän myyntipäälliköltä:  ”Et arvaakaan kuinka paljon coachaus on auttanut minua ymmärtämään itseäni ja muita, ja siten parantamaan työtapaani, kiitos.”

Henkilöstöpäällikkö Ritva Sillanmäki

 

Työyhteisökyselystä kehittämissuunnitelmaan

”Yhteistyö asiantuntijan kanssa oli todella vaivatonta ja nopeaa – kiitos siitä. Työyhteisökyselyn tulosten esittely ja sitä seurannut johtoryhmän valmennus olivat erinomaisia. Materiaali oli kattavaa ja koimme, että se oli avainasemassa kehittämissuunnitelmaa luotaessa.”

Johtoryhmän jäsen

 

Konfliktista rauhalliseen tilanteeseen

Konfliktitilanteen selvittely: ”Tilaisuuden tarkoitus oli selkeyttää työnjakoa sekä oikoa syntyneitä väärinkäsityksiä. Koin Konttilan lähestymistavan rauhoittavana sekä johdonmukaisena. Marja antoi keskustelun edetessä molemmille osapuolille mahdollisuuden tuoda omat mielipiteensä julki, ja hänestä välittyi molempien osapuolten kunnioittaminen ja arvostaminen. Marja osasi hyvin ohjata keskustelun siihen, kuinka tärkeää on ratkaisun etsiminen, jotta saataisiin molempien osapuolten välille rauhallinen tilanne aikaiseksi.”

Toinen konfliktin osapuolista

 

Positiivinen ja vapautunut oppimisilmapiiri

”Minusta olet onnistunut erinomaisesti ottamaan porukkamme haltuun sekä luomaan positiivisen ja vapautuneen oppimisilmapiirin!  Toimihenkilöt tulevat mielellään perjantaisin opiskelemaan kanssasi. En ole kuullut vielä mitään negatiivista palautetta pitämästäsi koulutuksesta.”

Toimitusjohtaja

 

Yksilövalmennus – Vaikuttavuutta arkeen

Hanne on todella ammattitaitoinen ja hänen monipuolinen kokemuksensa näkyy keskusteluissa. Hän on persoonana todella lämmin, ihana, empaattinen ja toisia henkilöitä huomioiva. Häneen voi luottaa ja hän välittää aidosti. Olen ollut todella tyytyväinen keskustelujen vaikuttavuuteen arjessani. Olen saanut todella hyviä oivalluksia ja oikeita neuvoja elämäni muuttamiseksi. Hanne on myös vahvistanut sitä, mitä haluan elämältä ja millainen ihminen haluan olla.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoala – hoitotyön kehittäminen

”Ihmiset tekevät yhdessä. Saavat ihmeitä aikaan. Isot haastavat asiat tosi hyvin työstössä. Omahoitajuudessa aika iso muutos ihan muutamassa kuukaudessa tapahtunut.”,

Kehityshankkeessa mukana ollut

 

Omistajuus ja hallitustyö


IT  yritys – Yrityskaupan jälkimainingeista selkeään johtamiseen ja prosesseihin

Meillä on oli juuri tehty yrityskauppa jossa johto vaihtui ja  henkilöstö siirtyi vanhalta omistajalta kaupan mukana. Prosessit eivät kuitenkaan toimineet odotetusti, ilmapiiri oli synkkä ja yhteistyö hankalaa. Jotain tilanteelle piti tehdä, muttei tiedetty miten tilanteessa itse pääsisi eteenpäin.  HR ottaa yhteyttä yrityksen ulkopuoliseen muutosvalmentajaan ja kertoi tilanteen. Tuula ja Hr haastattelivat henkilöstöä jonka pohjalta selvisi, että esimiestyö, rakenteet ja selkeät prosessit puuttuivat. Henkilöstö ei kokenut tulevansa kuulluksi ja aikaisemman johdon kovat toimintatavat painoivat ilmapiiriä ja aiheuttivat pelkoa. Esimiehille perustettiin oma coachingryhmä, jolla varmistettiin esimiesten valmiudet toimia yhteneväisesti.  Myös johtoryhmän kanssa käytiin läpi palautteet ja pohdittiin johdon osalta tarvittavia toimenpiteitä. Valmentajan johdolla lähdettiin yhdessä etsimään parhaita johtamiskäytäntöjä  ja standardoimaan esimiestyön tapaa ja tasoa, kasvattamaan yksilöllisesti heidän valmiuksiaan henkilöstön tarpeiden kohtaamiseen sekä käydään systemaattisesti läpi prosessien ongelmakohtia ja pullonkauloja. Täsmävalmennusta tarjottiin tarvelähtöisesti esimiehille, johdolle ja tiimeille. Toimenpiteillä saatiin nopeasti näkyvää konkretiaa, yhteistyö sujuu, yhteisöllisyys on kasvanut, työilmapiiri on avoin ja välitön, prosessit hioutumassa saumattomiksi. Esimiesten kokemus valmennuksesta oli todella positiivinen ja arviot kiitettäviä.  Henkilöstömittauksen tulosten perusteella esimiesten valmiudet olivat nousseet aivan uudelle tasolle. Johdolta tulee palautetta poikkeuksellisen tehokkaasta ja yrityksen toiminnan ytimeen iskevästä tekemisestä. HRn ja valmentajan yhteistyö erittäin tehokasta ja saumatonta. Voidaan sanoa, että puolessa vuodessa koko yrityksen toiminta nousi aivan uudelle tasolle. Hyvää työtä jatketaan edelleen!

Henkilöstöjohtaja

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ylitti kaikki odotukset

Riitaisena johtoyhmänä lähdettiin miinuksesta liikkeelle ja nyt ollaan lähellä kymppiä. Lähestymistapa on yhdistelmä suomalaista jämäkkyyttä, ruotsalaista osallistamista ja saksalaista järjestelmällisyyttä – ja tämä toimii! Tulokset ovat ylittäneet kaikki odotukset.

Toimitusjohtaja

 

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kyselystä kehittämiseen työpajalla selkeä suunnitelma

” Hyvin järjestetty tilaisuus, kaikki sujui hyvin ja organisoidusti. Tilaisuuden päätyttyä meillä oli selkeä ja konkreettinen etenemissuunnitelma mukanamme.”  Osallistuja kyselystä kehittämiseen työpajassa


Teollisuusyritys – Suunnaton apu ja tuki

”Sinusta on ollut suunnaton apu ja tuki meidän hankkeissamme ja toiminnan kehittämisessä. Fiilis mukavasta ja mutkattomasta yhteistyöstä on ollut koko ajan läsnä.”

Henkilöstöjohtaja